Helse og omsorg

Snakk med barn og unge om krig og kriser

Delte bilder, nyheter og video fra krig kan skape uro, sinne eller frykt. Her er informasjon fra Oslo kommune om hvordan voksne kan snakke med barn og unge om krig og katastrofer.

Aktuelt / Publisert: 15.01.2024

Av Byrådslederens kontor

Illustrasjon av voksen som viser omsorg til to barn ved å holde armene rundt dem.
Her er råd til hvordan vi kan snakke med barn og unge. Bilde: Oslo kommune.

Mange opplever det som nå skjer i Israel og Palestina som skremmende. Barn og unge får med seg nyhetssendinger og korte videoer, der de blir vitne til mennesker i en fortvilet og uoversiktlig situasjon.

Foreldre og voksne som jobber med barn og unge kan bidra til å trygge dem ved å snakke om det som skjer – både om situasjonen i Israel og Palestina – men også generelt om konflikter og krig. Her er informasjon fra Osloskolen og Oslo kommunes kriseteam.

Fortell så konkret som mulig

Barn ønsker faktaopplysninger og forklaringer. 

Her er forslag til ting du kan si:

  • Mange prøver å hjelpe de som bor der det er krig og forsøker å finne fredelige løsninger.
  • Flere hjelpeorganisasjoner prøver å finne ut hvordan de skal få mat og medisiner til de som trenger det.
  • Mange av de som bor i Israel og Palestina er redde nå.
  • Det er vanlig at mennesker flykter når det er krig.
  • En flyktning er en person som har flyktet fra sitt hjemland og som frykter at noen i hjemlandet skal forsøke å skade eller drepe dem. De trenger beskyttelse i andre land. 

Skolen og barnehager har et spesielt ansvar for å bidra til å bygge ned spenninger og fordommer. Denne krigen står i en særstilling når det gjelder antall barn som er ofre. Derfor er det viktig at barn og unge opplever at de blir lyttet til og at følelsene deres blir tatt på alvor, hjemme, på skolen og i barnehagen.

Lytt til hva barna har fått med seg og tenker 

La barna fortelle om det de har hørt eller sett om situasjonen i Israel og Palestina. Hvis de ikke er bekymret, trenger man ikke å prate om det. Prøv å skape en god samtale og gi rom for korrigering av feilinformasjon. Vær en god lytter og still åpne og nysgjerrige spørsmål slik at barna og ungdommene kan utforske sammen med dere voksne.

Yngre barn har behov for ekstra forsikringer om at hendelsen er langt unna, at dette ikke vil skje i Norge nå, og at foreldrene deres er trygge.   

Nyheter, bilder og video

Mange kan bli overveldet, engstelige eller redde av bilder, videoer og nyheter fra krig og konflikter.

  • Begrens tiden du bruker på nyheter og sosiale medier. Sett av faste tidspunkter for å oppdatere deg, og beskytt deg selv så godt det lar seg gjøre.
  • Beskytt barna fra bilder og videoer. Snakk med dem om det som har hendt ved å bruke enkle ord. Husk å forsikre dem om at de er trygge her i Norge.

Kampen om sannheten er et viktig våpen i krig. Begge sider vil spre sin versjon av hva som skjer. Både bilder, videoer og meldinger kan være falske eller manipulerte, spesielt i sosiale medier, som ofte er den viktigste nyhetskilden for barn og unge.

Videoer som utgir seg for å være ferske videoer fra Israel og Gaza deles hyppig i sosiale medier. Faktisk.no har laget en video som hjelper deg med å vurdere om du kan stole på bildene du ser (youtube.com)

Reaksjoner

Det er normalt å ha ulike reaksjoner til det som skjer. Man kan bli redd, føle på frykt, sinne, frustrasjon, usikkerhet, spenning, tristhet, eller ikke føle på noe – alle reaksjoner er normale.

Reaksjoner som vil gå utover hverdagsaktivitetene til barn og unge, er reaksjoner foreldre og lærere bør vurdere om barna skal få mer hjelp med. Dette kan være å bli overdrevet opphengt i krigen, få problemer med å sove og spise eller å konsentrere seg på skolen og fritiden.

Vær oppmerksom på at noen barn kan bli engstelige, kanskje fordi de mangler erfaring med direkte og åpne samtaler om ubehagelige ting. Det er lov å være redd og det er helt naturlig når nyhetsbildet er som det er. Når vi voksne viser at vi aksepterer at barna er redde, er det lettere for dem å vise følelsene sine.

Her er noen hjelpetelefoner og chattetjenester for barn og unge.

Barn og unge som kan trenge ekstra trygghet

Vær spesielt oppmerksom på barn og unge som har opplevd krig og flukt.

Vær også oppmerksom på barn og unge som har vært bekymret etter at Ukraina-krigen startet.

Krig flere steder i verden kan skape mer frykt hos barn og unge. Barn og unge som er sårbare som følge av andre belastende livshendelser, kan også ha behov for tettere oppfølging.

Skolene legger til rette for at elever som har tilknytning til Israel og Palestina, kan få ekstra samtaler, om de har behov for det.  

Normal hverdag

Barn og ungdom har behov for å oppleve at hverdagen er så normal som mulig, selv i krevende situasjon.

Gjør hyggelige aktiviteter sammen som kan bidra til å gi en følelse av normalitet og trygghet.