Helse og omsorg

Oslo er klar til å ta imot våre borgere fra Gaza

Kommunen står klar med en døgnåpen psykososial akuttjeneste som er vant til å hjelpe mennesker i krise.

Pressemelding / Publisert: 16.11.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for helse

For English, click here

اقرأ النص باللغة العربیة

Evakueringen av norske borgere fra Gaza er i gang, og Oslo kommune jobber nå med å forberede mottak av de som kommer hit. I Oslo er det Sosial og ambulant akuttjeneste i Helseetaten som sørger for at de får den helsehjelpen de trenger ved ankomst. Tjenesten er åpen hele døgnet.

– Oslo kommune har et stort apparat som er beredt til å snu seg raskt rundt og vil ivareta dem som kommer på en god måte. De som kommer, har opplevd grusomme ting og kanskje mistet sine nære og kjære i løpet av de siste ukene. Vi skal ta godt imot dem og ta vare på dem, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg.

– Jeg er veldig glad for at myndighetene har lykkes i få norske borgere ut av Gaza. Vi har nå lite konkret informasjon om de evakuertes helsetilstand, men Oslo kommune er rustet til å kunne gi helsetjenester til de som trenger det. I Oslo er vi klare til å tilby både psykososiale tjenester og praktisk bistand, uttaler byråd for helse Saliba Andreas Korkunc.

Byrådsavdeling for helse, eldre og innbyggertjenester har det koordinerende ansvaret for mottaket av norske borgere fra Gaza til Oslo.

Trenger du noen å snakke med?

Oslo kommune har en sosial og ambulent akuttjeneste som tilbyr hjelp til personer i krise. Ta kontakt på telefon 23 48 70 90.

Mediehenvendelser

Mediehenvendelser om Oslo kommunes mottak av norske borgere fra Gaza rettes til:

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun

Pressetelefon (fra kl. 09 – til kl. 15.30): 23 46 10 20

E-post: hei.media@byr.oslo.kommune.no