Helse og omsorg

Mange fornøyde mottakere av eldreomsorg

Bruker- og pårørendeundersøkelser for hjemmetjenester og sykehjem viser at det står ganske bra til med eldreomsorgen i Oslo, selv om det fortsatt er forbedringspunkter. Nå lanseres resultatene fra undersøkelsene digitalt.

Aktuelt / Publisert: 13.10.2023

Av Byrådslederens kontor — Byrådsavdeling for helse

Hjemmesykepleier med eldre person.
Tre av fire svarer at de er fornøyde med hjemmetjenestene de får. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Blir behandlet med respekt og høflighet

Oslo kommune gjennomførte våren 2023 en brukerundersøkelse blant 11 398 brukere av hjemmetjenester i Oslo, der 4 296 svarte. Det gir en svarprosent på 38.

Tre av fire som svarte på undersøkelsen er fornøyde med tjenestene de får. Nærmere ni av 10 som svarte på undersøkelsen mener at de ansatte behandler dem med høflighet og respekt.

– Å bli behandlet med respekt og møtt med høflighet er viktige i møter mellom mennesker, uansett forhold, men betyr kanskje ekstra mye når du mottar en tjeneste. Det er gledelig at undersøkelsen viser at de aller fleste som får hjemmetjenester, opplever at de blir møtt på en god måte og er fornøyde. Jeg vil sende en stor takk til alle ansatte i hjemmetjenesten som står på hver dag for brukerne, sier byråd for helse, eldre og innbyggertjenester Marthe Scharning Lund.

Rom for forbedringer

Det er et mål om at brukerne skal ha færrest mulig ansatte å forholde seg til. Nærmere tre av 10 svarte at de ikke opplevde det slik. En av fire mente også at de ikke blir spurt om hva som er viktig for dem.

– Selv om brukerne tas på alvor og deres tjenestebehov dekkes uavhengig av hvilke ansatte det er som utfører tjenestene, er det grunn til å tro at svaret uttrykker et behov for mer kontinuitet i relasjonen til de ansatte. Dette er et viktig funn som vi allerede er i gang med å jobbe med, men det er tydelig at vi må gjøre enda mer, sier Scharning Lund.

Brukerundersøkelsen om hjemmetjenester blir gjennomført med to års mellomrom. I 2023 ble den gjennomført i april og mai. Målgruppen for undersøkelsen er brukere som var 18 år eller eldre og mottok hjemmesykepleie og/eller praktisk bistand. Brukerne kunne svare digitalt eller sende inn skjemaet via post.

Nytt i år er at resultatene fra undersøkelsen er tilgjengelig gjennom en digital løsning som gjør det enkelt å søke opp resultater og sammenligne, for eksempel på tvers av bydel eller leverandør av hjemmetjenester.

Bruker– og pårørendeundersøkelser gir kommunen viktig informasjon om hvordan tjenestene oppleves, og er ett av flere verktøy vi bruker i vårt kvalitetsarbeid.

Gode tilbakemeldinger fra pårørende på langtidshjem

Pårørendeundersøkelsene fra byens langtidshjem viser også stabilt gode resultater.

– Hele 83 prosent av de spurte i tredje kvartal svarer at de er fornøyde med langtidshjemmet deres nære bor på, og 89 prosent opplever et godt samarbeid med langtidshjemmet. Videre svarer 95 prosent at de føler seg velkommen på langtidshjemmet som pårørende. Dette er resultater vi kan være stolte av, fortsetter byråden.

På grunn av endring i metoden kan vi ikke direkte sammenligne disse resultatene med undersøkelser fra tidligere år. Hvis vi likevel skal gjøre det, antyder resultatene en positiv utvikling over tid. De siste tallene fra pårørendeundersøkelsene fra helsehusene viser at 64 prosent er fornøyde med oppholdet i tredje kvartal, men alle tallene fra september har ikke kommet inn enda. Resultatene følges kontinuerlig opp av Sykehjemsetaten.

Alle tallene er levende og oppdateres løpende, etter hvert som svarene fra undersøkelsene kommer inn og blir registrert.

Ny faktaportal for langtidshjem og helsehus

Samtidig som brukerundersøkelsen i hjemmetjenesten lanseres i ny drakt, kommer en ny faktaportal for byens sykehjem.

– Dette er et viktig grep for å løpende ta tempen på hvordan det står til i eldreomsorgen. På sikt håper jeg kommunen kan samle all denne statistikken på en og samme plattform, slik at alle som ønsker enkelt kan følge med på den løpende utviklingen. På den måten bygger vi en fleksibel og lærende organisasjon, på tvers av etater og bydeler, avslutter byråd Scharning Lund.

Det første som tilgjengeliggjøres på nettsiden er pårørendeundersøkelser for langtidshjem og helsehus. Nettsiden utvikles løpende og framover tilgjengeliggjøres mer data på andre temaområder. Dette skal erstatte det som til nå har blitt publisert i ulike pdf-dokumenter.

Pressekontakter

For byråd for eldre, Marthe Scharning Lund

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun