Helse og omsorg

Nytt samtaletilbud i Bydel Frogner

Opplever du belastninger i livet og trenger noen å prate med? Da kan kanskje samtaletilbudet Prat være starten på en samtale du virkelig trenger.

Aktuelt / Publisert: 26.01.2024

Av Bydel Frogner

Nina Elisenberg - Prat.
Nina Elisenberg, ansvarlig for drop-in tilbudet Prat i Bydel Frogner. Bilde: Ole-Petter Spaun.

Skulle du ønske at det fantes et sted man kunne dra for å lufte tanker og bekymringer som preger hverdagen din? Utfordringer som du vet påvirker din psykiske helse, men vet ikke hvordan du skal gå frem?

Du føler at du må snakke med noen, men ønsker ikke å sette i gang en stor utredning?

Da må du lese videre om samtaletilbudet Prat.

Ønsker lav terskel

Hva er Prat?

– Prat er et samtaletilbud som er drop-in for de som bor i Bydel Frogner over 18 år, som har behov for samtaler knyttet til livsbelastninger - og ikke omfattende bistandsbehov, sier Nina Elisenberg, fagkonsulent i Oslo kommune og ansvarlig for drop-in tilbudet Prat.

Mange opplever belastninger i livet, som samlivsbrudd, sorg, ensomhet eller andre livsendrende hendelser.

Bydel Frogner ønsker at terskelen skal være lavest mulig for å snakke om noe som er vanskelig. Mennesker som kanskje ikke har fått så mye hjelp i psykisk helsevern før, ifølge Elisenberg.

– Det er den målgruppa jeg ønsker å nå med Prat-tilbudet, sier hun.

Prat er et tilbud under den større paraplyen Rask psykisk helsehjelp (RPH). RPH er et lavterskeltilbud til bydelens innbyggere over 16 år, som opplever milde til moderate psykiske plager som for eksempel angst eller depresjon, eller begynnende rusproblemer.

Les mer om Rask psykisk helsehjelp her.

Et samtaletilbud mange trenger

Det tilbys hovedsakelig 1-3 mestringssamtaler i Prat-tilbudet. Hvis behovet for oppfølging fortsatt skulle være der, forsøker Nina å veilede videre til aktuelle tilbud.

– Siden jeg er en del av RPH-teamet, kan jeg ta opp noen saker her – og høre om dette kan være en kandidat for RPH.

Men for noen er Prat-tilbudet akkurat det de trengte.

– Noen er tydelige på at dette var det de trengte, og at det nå har løsna litt, sier Nina og fortsetter:

– De trengte å lette litt på trykket og gjerne litt normalisering av symptomer. Rett og slett litt faglig innspill, tydeliggjør Nina.

Og et slikt samtaletilbud er kanskje også mer attraktivt for de som er usikre eller ikke har erfaring med tradisjonelle helsetjenester.

Drop-in tider for Prat: Tirsdager kl. 12:30-17:30, Drammensveien 60 (Bydelshuset).

RPH-teamet
Denne flotte og kompetente gjengen utgjør teamet til Rask psykisk helsehjelp. Bilde: Ole-Petter Spaun.

Stort behov for et slikt tiltak

På lik linje med RPH så kreves det ingen henvisning til Prat. Terskelen skal være lav og det skal være enkelt å komme inn og ta en prat.

– Det er det vi ønsker med dette tilbudet – å ufarliggjøre dette litt. For mange er det svært vanskelig å snakke om at man ikke har det så greit eller at man merker at påkjenningene i hverdagen er blitt for store, sier Nina.

Pågangen viser også at det er behov for et slikt tiltak.

– Det er jevn pågang, sier hun og fortsetter:

– De som kommer opplever alt fra kjærlighetssorg, dødsfall, samlivsbrudd, ulykker, utfordringer i samliv og mye annet.

Samtaler med Prat er som andre helserelaterte tjenester underlagt taushetsplikt. Bekymringer tas ikke videre og besøkende skal vite at det de sier blir mellom dem.

"For mange er det svært vanskelig å snakke om at man ikke har det så greit eller at man merker at påkjenningene i hverdagen er blitt for store"
Nina Elisenberg

Ingen forpliktelser

Med Prat så forplikter man seg heller ikke til et langt terapiløp, man møter bare opp og får prate med en profesjonell – uten forpliktelser.

– Det trengs ingen avtale, sier Nina.

– Du bare kommer, fortsetter hun engasjert.

Det er det som er unikt med Prat-tilbudet, siden dette er et sted man kan komme uansett – og de er det færre av.

– Poenget er at ingen skal sile deg ut før du kommer, og du får lov til å komme uansett, understreker Nina.

Videre er det hennes oppgave å gi deg riktig hjelp.

Mange trenger bare noen å prate med

Nina sier at hun tror det betyr noe at besøkende kan komme på slike premisser.

– Mange ønsker bare å ha en helt objektiv person å snakke med.

– Så kan de gå herfra helt uten forpliktelser, understreker hun.

Nina forteller videre om en student som gikk gjennom en tung periode: Han fikk ikke levert mastergraden, økonomien var dårlig og hadde i tillegg kjærlighetssorg. Det var rett og slett veldig mye på en gang.

I slike situasjoner, hvor situasjoner påvirker din hverdag og psykiske helse, kan det være avgjørende å snakke med noen.

– Det ligger noe der som suger energi, og man prøver å fungere maksimalt oppå dette. De nærmer seg en smertegrense og merker at de ikke klarer mer, illustrerer Nina, samtidig som hun understreker:

– Det kan bety masse for en person, i en slik situasjon, å få sortert tankene litt.

Hun fortsetter:

– Jeg kan da hjelpe til å ta tak når alt flyter og det er kaos – og kan bli enig om en plan videre, for eksempel, sier Nina.

Og det er akkurat det Prat-tilbudet kan være – og på mange måter ønsker å være.

"Ingen skal sile deg ut før du kommer, og du får lov til å komme uansett."
Nina Elisenberg

Prat kan være en døråpner

Gjennom samtaler opplever Nina noen ganger at utfordringer kan trenge videre oppfølging - og da kan gode råd være avgjørende for den videre reisen.

Nina er helt tydelig på at det da er opptil den personen hva man ønsker å gjøre videre.

– Men jeg kan gi råd og hjelpe med den videre prosessen, hvis det er ønskelig.

Da kan Prat fort bli en viktig døråpner for personer med psykiske utfordringer som trenger mer støtte og hjelp.

– Noen har fått videre hjelp Rask psykisk helsehjelp, sier hun.

– Og andre har kommet til riktig behandling i DPS eller andre tiltak.

Prat kan derfor være akkurat det pusterommet mange trenger, men kan også være starten på en lengre reise som trenger større oppfølging.

– Det er det vi ønsker å oppnå, sier Nina.

Både jobberfaring og kompetanse gjør at Nina er ideell for å drive Prat-tilbudet.

– Jeg har jobbet en del år i helsevesenet og i NAV-systemet, så fordelen er at jeg har god oversikt over hva som finnes av tiltak.

– Så jobber jeg femti prosent i Blå Kors med avhengighetsproblematikk, så hvis det dukker opp noe rusrelatert har jeg god kompetanse for å bidra videre her, avslutter hun.

Har du spørsmål eller lurer på noe rundt Prat-tilbudet, så har RPH telefontid på tirsdager og torsdager mellom 09:00-11:00. Telefonnummer: 23 42 50 03.

Les mer om PRAT og Rask psykisk helsehjelp her.