Helse og omsorg

Generasjonslekene i Frogner

Bydel Frogner er en av over 50 kommuner over hele landet som skal arrangere Generasjonslekene i 2024.

Aktuelt / Publisert: 02.04.2024

Av Bydel Frogner

Generasjonsleker for hele familien
Generasjonslekene er gøy for alle! Bilde: Sverre Chr. Jarlid.

Senteret for et aldersvennlig Norge og Norges Frivilligsentraler, gjentar suksessen fra 2022 og 2023 og har invitert landets kommuner og frivilligsentraler til å bli med på å lage Generasjonslekene i 2024

Lekene arrangeres sammen med Senteret for et aldersvennlig Norge.

Det er betyr lek og moro for alle i Frogner, uansett alder!

Sett av torsdag 5.september 2024!
Foreløpig tidsramme kl.14:00 -17:00 på Vestkanttorget.

"Vi er veldig glade for at nettopp Bydel Frogner er med. I et aldersvennlig Norge skal det være møteplasser og arenaer der alle generasjoner kan møtes gjennom ulike aktiviteter."
Anne Berit Rafoss i Senteret for et aldersvennlig Norge.

Generasjonslekene er et arrangement med aktiviteter som bidrar til mangfold og inkludering på tvers av generasjoner, og der frivilligheten i samarbeid med kommunen står i sentrum. Aktivitetene er i hovedsak fysiske, men skal være lagt til rette slik at alle skal kunne delta – uansett fysiske forutsetninger. Lagene som deltar, skal ha med minimum to generasjoner. Det trenger på ingen måte å være et "familielag".

Her kan man invitere med seg en god nabo, studievenner eller kollegaer.

Du kan lese mer om Generasjonslekene og Senteret for et aldersvennlig Norge på www.aldersvennlig.no

Bydel Frogner ønsker nå å motta bidrag i form av aktiviteter, og spons til denne dagen. Bydelen i samarbeid med Tidemandstuen frivilligsentral, stiller blant annet med diplomer og gaver.

Har deres lag eller forening lyst til å arrangere noe denne dagen? Eller bidra med spons? Vi vil gjerne høre fra dere!

Kom gjerne med tilbakemeldinger eller innspill innen 22. mai 2024. Vi gleder oss til å sammen lage årets generasjonsleker Frogner 2024

Kontakt: frivillighet@bfr.oslo.kommune.no