Politikk

Saker behandlet i byråd 9. mars

Byrådet behandlet blant annet en høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser.

Saker i byrådet / Publisert: 02.03.2023 / 09.03.23

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Omgjøring av fritak for eiendomsskatt

Bystyret har tidligere avslått søknad om fritak for eiendomsskatt 2019 for den aktuelle eiendommen. Det foreslås at bystyret opphever vedtak om fritak for eiendomsskatt for 2017 og 2018 på grunn av feil faktisk opplysning.

Byggesaker

- Løkkeveien - Cort Adelers gate, Bydel Frogner

- Gamle Maridalsvei 32, Marka

- Carl Kjelsens vei 28, Bydel Nordre Aker

Byrådet ber byutviklingsutvalget om at sakene sendes til Statsforvalteren for behandling av klagene.

- Olleveien 9 B, Bydel Nordstrand

Byrådet ber byutviklingsutvalget om at klagen tas til følge. Saken sendes til Plan- og bygningsetaten for videre behandling.

Regulering av Stovner bad, Bydel Stovner

Planforslaget legger til rette for å bygge svømmehall (Stovner bad), 150-200 boliger, 85 omsorgsboliger, mulighet for kontorer, ny strøksgate, torg og park med mulighet for parklokk eller gangbro over T-banen i Aasta Hansteens vei 2.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Offentlig høring av forslag til skjerpede miljøkrav i offentlige anskaffelser

Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) har sendt på høring forslag til endringer i regelverket om offentlige anskaffelser om skjerping av miljøkrav. Den viktigste endringen er i forskrift om offentlige anskaffelser § 7-9 om offentlige oppdragsgiveres mulighet til å stille krav for å minimere miljøbelastningen.

Bakgrunnen for høringen er at regjeringen «ønsker at det skal stilles miljøkrav i flere anskaffelser, og at kriteriene skal få et høyere ambisjonsnivå.» Høringen omfatter tre alternative forslag til endringer.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.