Politikk

Saker behandlet i byråd 30. mars

Byrådet behandlet blant annet en sak om salg av eiendommer på Stovner.

Saker i byrådet / Publisert: 23.03.2023 / 30.03.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte.
Usman Mushtaq, Sunniva Holmås Eidsvoll, Omar Samy Gamal, Hanna E. Marcussen, Einar Wilhelmsen, Raymond Johansen, Rina Mariann Hansen, Sirin Hellvin Stav og Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Salg av eiendommer på Stovner

Saken gjelder salg av del av tre eiendommer på Stovner fra Oslo kommune til Ineo Eiendom AS og Space Invest AS for 27 millioner kroner.

Bakgrunnen for salget er at Oslo kommune ble invitert av storbynettverket C40 til en internasjonal miljø- og klimakonkurranse for eiendomsutvikling, kalt "Reinventing Cities". Vinneren av konkurransen ble kåret av en jury ledet av Norske Arkitekters Landsforbund. Eiendommen selges direkte til vinneren av konkurransen til taksert verdi.

Byrådet ber bystyret om å vedta salget, som beskrevet i salgskontrakten.

Byggesak

- Raschs vei 30 D, Bydel Nordstrand

Byrådet ber byutviklingskomiteen om at klagen sendes til behandling hos Statsforvalteren.

Leie av omsorgsboliger i Bydel Bjerke

Oslo kommune, ved tidligere byrådsavdeling for eldre og bydelene, inngikk i 2002 leiekontrakt om leie av 24 omsorgsboliger i Økernveien 149. Bydel Bjerke har fremleid boligene til vanskeligstilte i bydelen. Bydelen har uttrykt et klart ønske og stort behov for fortsatt leie av boligene.

Byrådet støtter bydelens ønske om å forsette å leie boligene, og anser at leienivået er akseptabelt.

På bakgrunn av dette innstiller byrådet bystyret til å godkjenne forelagte avtale om leie av omsorgsboliger i Økernveien i ti nye år.

Byrådet ber bystyret om å godkjenne leiekontrakten.

Omorganisering av helsehus i Oslo

Byrådet legger fram en sak om omorganisering av helsehus i Oslo. Målet er å tilpasse og forbedre tjenestene til pasientene, pårørende og ansatte.​ Med den foreslåtte omorganiseringen og tiltak som ble satt inn i januar, vil helsehusene kunne styrkes med om lag 80 årsverk.

Dette foreslår byrådet:

  • Spesialisering for å møte pasientenes behov
  • Bedre mottak av pasientene
  • Styrke bemanningen
  • Ta i bruk mer velferdsteknologi

Les pressemeldingen

Byrådet ber bystyret om å ta saken til orientering.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Høringsuttalelse: Et helhetlig skattesystem

Saken gjelder Oslo kommunes høringsuttalelse til NOU 2022: 20 «Et helhetlig skattesystem», som Finansdepartementet har sendt på høring.

Oslo kommunes høringsinnspill konsentrerer seg om:

- forslag til endringer i lovgivningen om eiendomsskatt

- forslag som etter Oslo kommunes vurdering svekker norsk klimapolitikk

- forslag vedrørende dokumentavgiften

Byrådet avga høringsuttalelsen.

Restanser fra Kommunerevisjonen og Kontrollutvalget

I denne saken redegjøres det for restansene byrådsavdelingene har til Kontrollutvalget og Kommunerevisjonen.

Byrådet tok oversikten til orientering.

Byrådets årsberetning

Byrådet vedtok å godkjenne byrådets årsberetningen for 2022.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.