Politikk

Saker behandlet i byråd 25. april

Byrådet behandlet blant annet en strategi for høyhus i Oslo.

Saker i byrådet / Publisert: 20.04.2023 / 25.04.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte. Fra venstre: Hanna E. Marcussen, Einar Wilhelmsen, Raymond Johansen, Rina Mariann Hansen, Sirin Hellvin Stav og Marthe Scharning Lund.
Byråd i byrådsmøte. Fra venstre: Hanna E. Marcussen, Einar Wilhelmsen, Raymond Johansen, Rina Mariann Hansen, Sirin Hellvin Stav og Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Oppfølging av FNs bærekraftsmål

Denne saken svarer bystyret på hvordan Oslo kommune følger opp bærekraftsmålene.

Saken beskriver de tre bærebjelkene som har vært styrende for arbeidet i Oslo kommune:

  • Kommunens arbeid med FNs bærekraftsmål er integrert i hvordan Oslo jobber, og arbeidet med bærekraft i kommunen skal bygge på det som allerede gjøres.
  • Kommunen ønsker at ressurser brukes på arbeid med bærekraft fremfor administrativ rapportering, og utvikler derfor ikke et eget indikatorsett og målesystem for FNs bærekraftsmål.
  • Kommunen har utarbeidet en egen bærekraftsrapport (Voluntary Local Review) som viser hvordan det arbeides med bærekraftsmålene i en lokal kontekst og synliggjør særlige utfordringer for Oslo.

Byrådet ber bystyret å ta saken til orientering.

Garanti for spillemidler til Ullern Tennisklubb

Ullern Tennisklubb har søkt Oslo kommune om å stille kommunal garanti overfor Kultur- og likestillingsdepartementet. Klubben skal bygge en møteplass på Blokkajordet med fasiliteter for fotball, håndball, volleyball, basketball, skøyter, padeltennis, streetbasket, friidrett og treningsapparater.

Behovet for kommunal garanti kommer av at klubben skal søke om dispensasjon fra Kultur- og likestillingsdepartementets krav om en langvarig avtale om bruk av grunn, for å kunne motta et spillemiddeltilskudd.

Byrådet har etter en samlet vurdering kommet frem til at Oslo kommune bør stille kommunal garanti.

Strategi for høyhus i Oslo

Byrådet legger frem en revidert "Strategi for høyhus i Oslo". Høyhus er definert som bygninger på over 42 meter. Målet med revisjonen er å kunne bygge høyere på egnede steder ved kollektivknutepunkt, i tråd med Byrådsplattformen.

Forslaget innebærer en endring i hvor høyt det kan bygges i Oslo. Utvalgte områder er i stor grad sammenfallende med gjeldende strategi, men Helsfyr er innlemmet og Sinsen og sentrumsringen er tatt ut.

Forslag til strategi består av tre deler:

  • Hvordan kan høyhus bidra til at Oslo blir en bedre by
  • Mål for nye høyhus
  • Retningslinjer for plassering, planlegging og utforming av høyhus

Les pressemeldingen: Byrådet foreslår ny strategi for høyhus i Oslo.

Forslag til ny småhusplan

I saken legges frem et forslag til ny reguleringsplan for småhusområder i Oslos ytre by (småhusplanen). Planen omfatter rundt 28 000 eiendommer i 13 bydeler og områder på rundt 24 000 mål. De flest småhusområdene i byen inngår i planen, men ikke alle.

Forslaget inneholder endringer av dagens bestemmelser og har som mål å skjerme småhusområder for mer fortetting og sikre at utbygging skjer med sterkere vern av grønne verdier. Planen skal også ta sikte på at saksbehandling kan gjennomføres enklere og billigere.

Byrådet sender den reviderte småhusplanen til bystyret for vedtak.

Les pressemeldingen: Småhusplanen – byrådet inviterer til bredt samarbeid

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ansettelse av seksjonssjef i Byrådsavdeling for finans

Harald Nævdal er ansatt som seksjonssjef for personalledelse. 24 kandidater søkte, to kvinner og to menn ble invitert til prosess.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.