Politikk

Saker behandlet i byrådet 23. mars

Byrådet behandlet blant annet fordelingen av midler til områdesatsingene.

Saker i byrådet / Publisert: 16.03.2023 / 23.03.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte – Usman Mushtaq, Sunniva Holmås Eidsvoll, Omar Samy Gamal, Hanna E. Marcussen og Raymond Johansen.
Byråd i byrådsmøte – Usman Mushtaq, Sunniva Holmås Eidsvoll, Omar Samy Gamal, Hanna E. Marcussen og Raymond Johansen. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Byggesaker

- Årrundkroken 5 B, Bydel Bjerke

- Gamle Strømsvei 90, Bydel Alna

- Mellbyedalen 12, Bydel Frogner

Sakene sendes til klagebehandling hos Statsforvalteren.

Se alle sakene

Saker avgjort av byrådet

Fordeling av midler til områdesatsingene

I denne saken fordeles kommunale og statlige midler til Groruddalssatsingen, Oslo sør-satsingen og Oslo indre øst-satsingen.

Midler til fordeling består av overførte statlige og kommunale midler fra 2022 og nye statlige og kommunale midler for 2023, som til sammen utgjør drøyt 250 millioner kroner.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.