Politikk

Saker behandlet i byråd 2. mars

Byrådet behandlet blant annet et forslag om omregulering av Oslo Spektrum.

Saker i byrådet / Publisert: 16.02.2023 / 02.03.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte
Fra høyre: Einar Wilhelmsen, Hanna E. Marcussen, Omar Samy Gamal, Sunniva Holmås Eidsvoll, Usman Mushtaq. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering av Sonja Henies plass 2, Oslo Spektrum, i bydelene St. Hanshaugen og Gamle Oslo

Oslo Spektrum Arena ANS foreslår å omregulere Sonja Henies plass 2, Oslo Spektrum, fra allmennyttig formål (byhall, kongressenter) til kulturinstitusjon, kontor, kongress- og konferansesenter, konsertscene, forretning og bevertning.

Hensikten med planen er å legge til rette for et kongressenter og kontorer i umiddelbar nærhet til knutepunktet Oslo S. Det foreslås et høyhus med en bygningshøyde på 108 meter fra terreng og mulighet for 30 etasjer.

Byrådet ber bystyret vedta forslaget som vist i kart.

Regulering av Økern torgvei 6 på Økern, Bydel Bjerke

Eiendoms- og byfornyelsesetaten foreslår å omregulere Økern torgvei 6, med flere.

Hensikten med planen er å legge til rette for et nytt boligområde med fire boligkvartaler, med omtrent 900 nye boliger, ny ungdomsskole med flerbrukshall, barnehage, samt en ny park på nærmere 40 mål.

Plan- og bygningsetaten anbefaler planforslaget. Byrådet slutter seg til etatens vurdering og konklusjon.

Byrådet ber bystyret vedta forslaget som vist i kart.

Se alle sakene

Saker avgjort av byrådet

Årsregnskap for 2022 for bykassen

Byrådet avga årsregnskap for 2022 for bykassen, lånefondet og konsolidert regnskap.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.