Politikk

Saker behandlet i byråd 18. april

Byrådet behandlet blant annet en sak om flere sykehjemsplasser i Oslo.

Saker i byrådet / Publisert: 13.04.2023 / 18.04.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte
Byrådene Rina Mariann Hansen, Sirin Hellvin Stav og Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Flere sykehjemsplasser i Oslo

Saken gjelder godkjenning av leieavtaler og avtaler for tjenesteyting til bygg for sykehjem med de tre ideelle organisasjonene Det norske Diakonhjem, Kirkens Bymisjon Oslo og Diakonissehuset Lovisenberg.

Avtalene skal bidra til å sikre Oslos befolkning tilgang til sykehjemsplasser med god kvalitet og tilstrekkelig kapasitet.

Til sammen omfatter leieavtalene tre sykehjemsbygg med nesten 350 plasser.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Konstituering av seksjonssjef i byrådsavdeling for næring og eierskap

Det skal rekrutteres ny seksjonssjef for seksjon for næring i byrådsavdeling for næring og eierskap. For å sikre styring og kontinuitet i ledelsen av seksjonen konstitueres Øyvind Såtvedt som seksjonssjef inntil rekrutteringsprosess er gjennomført og ny seksjonssjef kan tiltre.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.