Politikk

Saker behandlet i byråd 15. juni

Byrådet behandlet blant annet en sak om å prøve ut alternativer til dagens eksamensordning på ungdomstrinnet.

Saker i byrådet / Publisert: 08.06.2023 / 15.06.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråder i byrådsmøte
Byråd i byrådsmøte: Raymond Johansen (bakfra), Omar Samy Gamal, Sunniva Holmås Eidsvoll og Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

IL Heming søker kommunal garanti til klubbhus og to padelbaner

IL Heming har søkt Oslo kommune om å stille garanti med simpel kausjon for et lån på inntil 9,8 millioner kroner til bygging av IL Heming Klubbhus med to padelbaner i Gråkamveien 4.

I tillegg søkes det om garanti for ett lån til mellomfinansiering av spillemidler på 0,8 millioner kroner og en garanti for lån til mellomfinansiering av momskompensasjon på 9,3 millioner kroner.  

Byrådet ber bystyret om å stille garanti.

Oslo Business Region AS – Årsberetning og årsregnskap 2022

Selskapets formål er å styrke Osloregionen som innovativ og attraktiv storbyregion for etablering og utvikling av kunnskapsbasert næringsliv.

Til tross for at 2022 var et krevende år for mange aktører med pandemi og ustabile markeder, har selskapet hatt høy aktivitet og gjennomført mange prosjekter. Oslo Business Region AS har et underskudd i 2022, som gjør at selskapet reduserer sin egenkapital.

Byrådet ber bystyret om å ta årsregnskapet til orientering.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ansettelse av direktør i Bymiljøetaten

Det er gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette direktør i Bymiljøetaten. Byråden innstiller Gerd Robsahm Kjørven i et nytt åremål på 6 år.

Forsøk med alternativ til trekkordning på ungdomstrinnet

Byrådet vil med utgangspunkt i byrådsplattformen, søke Utdanningsdirektoratet om et treårig forsøk med alternativ til sentralt gitt skriftlig eksamen på ungdomstrinnet.

Forsøket innebærer at elevene selv skal kunne velge hvilket fag de skal ha eksamen i, i stedet for dagens ordning der elevene blir tilfeldig trukket ut i ett av fagene norsk, matematikk eller engelsk. Det vil være frivillig for skoler å delta i forsøket.

Forsøk med vurdering i orden og adferd uten karakter

Utdanningsdirektoratet har invitert skoleeiere og et utvalg skoler som ønsker det til å delta i et nasjonalt treårig forsøk med vurdering i orden og oppførsel uten karakter.

Hensikten er å finne ut hva man kan lære ved å prøve ut en alternativ ordning, og vurdere om det kan være aktuelt å endre regelverket.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.