Politikk

Saker behandlet i byråd 14. september

Byrådet behandlet blant annet en sak om en handlingsplan mot selvmord og selvskading.

Saker i byrådet / Publisert: 08.09.2023 / 14.09.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråd i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Byggesak

  • Gjøvikgata 3D, Bydel Sagene

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å sende saken til Statsforvalteren for klagebehandling.

Handlingsplan mot selvmord og selvskading

Handlingsplan mot selvmord og selvskading i Oslo gir retning for kommunens arbeid og peker på viktige satsinger for perioden 2023-2027.

Planen bygger på kunnskapsgrunnlag "Handlingsplan mot selvmord og selvskading" utarbeidet av Helseetaten, og bygger blant annet på en spørreundersøkelse fra relevante helsetjenester i Oslo kommune. Handlingsplanen må ses i sammenheng med strategier og tiltak i «En psykt bra by» og Folkehelsestrategi for Oslo 2023-2030.

Byrådet ber bystyret om å ta handlingsplanen til orientering.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Memorandum of understanding mellom Oslo kommune og Rotterdam kommune

I saken godkjenner byrådet Memorandum of Understanding (MoU) om grønn omstilling i maritim sektor mellom Oslo kommune og Rotterdam kommune, for signering 21. september 2023.

Byrådet godkjente memorandumet.

Filipstad Infrastruktur – opprette etat

Filipstad Infrastruktur blir opprettet som en etat med ansvar for å bygge ut byrommene og koordinere helheten i all utbygging på Filipstad.

Etaten og etatsjefsstilling opprettes med virkning fra 1. oktober 2023.

Byrådet vedtok å opprette den nye etaten.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.