Politikk

Saker behandlet i byråd 13. april

Byrådet behandlet blant annet en sak om en leiekontrakt med Kjelsås idrettslag.

Saker i byrådet / Publisert: 30.03.2023 / 13.04.2023

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byråd i byrådsmøte. Fra venstre: Hanna E. Marcussen, Einar Wilhelmsen, Raymond Johansen, Rina Mariann Hansen, Sirin Hellvin Stav og Marthe Scharning Lund.
Hanna E. Marcussen, Einar Wilhelmsen, Raymond Johansen, Rina Mariann Hansen, Sirin Hellvin Stav og Marthe Scharning Lund. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering av Holmenkollveien 109 A, Bydel Vestre Aker

Målet er å få bedre adkomst til Holmenkollveien 109 B, og bedre plassering av lekeareal. Endringene er innenfor rammene i gjeldende regulering.

Byrådet ber bystyret om å vedta planen.

Salg av kommunal tomt, Bydel Sagene

Bergensgata 22 A og B overdras fra Oslo kommune til Bergensgaten 22 AS, for drøye 23 millioner kroner. Bergensgaten 22 AS er i dag fester og eier bygården som er oppført på tomten.

Byrådet ber bystyret om å vedta salget.

Leiekontrakt med Kjelsås Idrettslag

Saken gjelder inngåelse av en subsidiert festekontrakt med Kjelsås Idrettslag på Langsetløkka i bydel Nordre Aker. Kommunen har tidligere hatt en leiekontrakt med idrettslaget for tomten. Kjelsås Idrettslag oppførte et klubbhus på tomten i perioden 2002 til 2005.

Kjelsås Idrettslag trenger spillemidler for å kunne utvikle klubbhuset i tråd med endrede behov. For at Kjelsås Idrettslag skal kunne få tilført spillemidler og lån, må de dokumentere at de har rett til å bruke eiendommen i minimum 30 år.

Byrådet ber bystyret om å vedta kontrakten.

Nytt varamedlem til det sentrale eldreråd

Varamedlem i det sentrale eldreråd, Liv Halvorsrud, har søkt om fritak grunnet endret privat- og arbeidssituasjon siden oppnevning. Byrådet innstiller at Inger Hagen, som er leder for og startet pårørendesenteret i Oslo, blir nytt varamedlem i det sentrale eldreråd.

Byrådet ber bystyret om å vedta medlemsendringen.

Byggesak

- Thorleif Haugs vei 45, Bydel Vestre Aker

Byrådet ber byutviklingskomiteen om å sende saken til Statsforvalteren for behandling av klagen.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Rettsinstruks for Oslo kommune

Bystyret vedtok revidert rettsinstruks i februar 2020.

I denne saken vedtas videredelegering fra byrådet til byrådene, styret i kommunale foretak, etatssjefene og bydelsdirektørene. Videredelegering til andre enn byrådene gis på vegne av den enkelte byråd for å kunne samle de fleste delegeringene i én sak.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.