Politikk

Saker behandlet i byråd 10. august

Byrådet behandlet blant annet en sak om ny fergeterminal for utenriksfergene.

Saker i byrådet / Publisert: 09.08.2023 / 10.08.2023

Av Byrådslederens kontor

Byråder i byrådsmøte: Usman Mushtaq, Arild Hermstad og Sirin Hellvin Stav
Byråder i byrådsmøte: Usman Mushtaq, Arild Hermstad og Sirin Hellvin Stav. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Utredning av strukturen for utenriksfergetrafikken

I forbindelse med vedtak om regulering for Filipstad bestilte bystyret en utredning om fremtidig struktur for utenriksfergene i Oslo.

Rederiene holder i dag til på Hjortnes (Filipstad) og Vippetangen. Plan- og bygningsetaten har i samarbeid med Oslo Havn KF utredet lokalisering av utenriksfergene i Oslo.

Les pressemeldingen her.

Byrådet ber bystyret vedta felles terminal på Vippetangen.

Kjøp av leiegård i Louises gate 24 A og B, Bydel St. Hanshaugen

Saken gjelder kjøp av eiendommen i Louises gate 24 A og B, fra Gårdinvest Holding AS til Oslo kommune, ved bruk av kommunal forkjøpsrett.

Eiendommen ble overdratt ved salg fra Gårdinvest til kjøper Jonor AS. Kjøpesummen for aksjene er 57,5 millioner kroner. Salget utløser forkjøpsrett. Leiegården har 12 leiligheter og ett næringslokale.

Byrådet ber bystyret vedta å gjøre forkjøp.

Se alle sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ekspropriasjon for gjennomføring av reguleringsplan på Ensjø

Oslo kommune ved Bymiljøetaten planlegger å etablere et grøntområde med turvei fra Malerhaugveien til Stålverksveien.

Grøntområdet er i henhold til reguleringsplan S-4699, vedtatt 6. mars 2013. I forbindelse med opparbeidelse av grøntområdet er det nødvendig å erverve arealer fra naboeiendommer.

Byrådet vedtok ekspropriasjonen.

Se alle sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.