Politikk

Saker behandlet i byrådet 25. januar

Byrådet behandlet blant annet ansettelsen av ny direktør til Deichman.

Saker i byrådet / Publisert: 18.01.2024 / 25.01.2024

Av Byrådslederens kontor

Byrådet behandler saker i byrådsmøte
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Ombudsrolle for barnehagebarn, elever og lærlinger

I saken foreslås det å slå sammen dagens mobbeombud og elev- og lærlingeombud til ett ombud med tittel: Barnehage, skole- og lærlingeombudet i Oslo.

Les pressemeldingen.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

Midlertidig forbud mot tiltak for Abbediengveien 1-25 og Harbitzalléen 51

Plan- og bygningsetaten har vedtatt midlertidig forbud mot tiltak etter plan- og bygningsloven for Abbediengveien 1–25 og Harbitzalléen 51. Etaten foreslår nå å forlenge dette i påvente av reguleringsplan der bevaringsverdier og andre lokale kvaliteter vurderes og avveies mot et eventuelt utbyggingspotensial.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å vedta forlengelse.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ansettelse av direktør til Deichman

Det har vært gjennomført en rekrutteringsprosess for å ansette ny direktør til Deichman.

Les pressemeldingen.

Byrådet vedtok å ansette Merete Lie i et åremål på seks år.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.