Politikk

Saker behandlet i byrådet 25. april

Byrådet behandlet blant annet saker om konstituering av bydelsdirektører i Alna og Vestre Aker.

Saker i byrådet / Publisert: 18.04.2024 / 25.04.2024

Av Byrådslederens kontor

Byråder behandler saker i møte.
Byråd behandler saker i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering, Hoffsveien 50, Bydel Ullern

Planens formål er å åpne for et påbygg i én etasje på et eksisterende boligbygg i Hoffsveien 50. Påbygget er skissert å gi 22 nye boenheter.

Byrådet ber bystyret om å vedta planen.

Klage fra Bydelsmødre Norge

Bydelsmødre Norge har klaget på bystyrets vedtak om avslag på søknad om tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet for 2024.

Byrådet ber bystyret om å opprettholde avslaget.

Klage fra Foreningen for human narkotikapolitikk

Foreningen for human narkotikapolitikk har klaget på bystyrets vedtak om tildelt beløp fra tilskuddsordningen til frivillige og ideelle organisasjoner på helse- og sosialområdet for 2024.

Byrådet ber bystyret om å opprettholde vedtaket.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Videredelegering av fullmakt knyttet til akutt forurensning i Indre Oslofjord

Bystyret vedtok i sak 355/22 ny samarbeidsavtale om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord. I samme sak vedtok bystyret å oppnevne kommunens medlem og varamedlem i Kommunalt oppgavefellesskap om beredskap mot akutt forurensning i Indre Oslofjord, og å delegere denne fullmakten til byrådet. I denne saken foreslås det at byrådet delegerer fullmakten til å oppnevne kommunens medlemmer videre til byråden for miljø og samferdsel.

Konstituering av bydelsdirektør i Bydel Alna

Vibeke Trondal Olsen er konstituert til stillingen som bydelsdirektør i Bydel Alna inntil ny bydelsdirektør tiltrer stillingen 1. juni 2024.

Konstituering av bydelsdirektør i Bydel Vestre Aker

Ellen Oldereid konstitueres til stillingen som bydelsdirektør i Bydel Vestre Aker inntil ansettelse i stillingen har funnet sted.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.