Politikk

Saker behandlet i byrådet 21. mars

Byrådet behandlet blant annet årsberetningen for 2023.

Saker i byrådet / Publisert: 14.03.2024 / 19.03.2024 / 21.03.2024

Av Byrådslederens kontor

Byrådene behandler saker i byrådsmøte.
Byråd i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering, Øverliveien 6, Bydel Søndre Nordstrand

Øverligrenda AS foreslår å regulere for 22 (rekkehus og tomannsbolig) i Øverliveien 6. Området ligger i et etablert boligområde på Klemetsrud i Bydel Søndre Nordstrand. Forslaget sikrer bidrag til bedre offentlig infrastruktur og nye gangforbindelser internt gjennom planområdet.

Byrådet ber bystyret om å vedta planen.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Fordeling av kommunale og statlige midler til områdesatsingene

I saken fordeles kommunale og statlige midler til Groruddalssatsingen, Oslo sør-satsingen og Oslo indre øst-satsingen.

Byrådets årsberetning 2023

Byrådet legger med dette frem årsberetningen for 2023.

Byggesak i Smalgangen 1, Bydel Gamle Oslo

Klage over avslag på søknad om etablering av miljørom.

Konstituering av bydelsdirektør i Bydel Frogner

Håkon Kleven konstitueres til stillingen som bydelsdirektør i Bydel Frogner. Konstitueringen gjelder inntil ansettelse i stillingen har funnet sted, og ny bydelsdirektør har tiltrådt.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.