Politikk

Saker behandlet i byrådet 11. april

Byrådet behandlet blant annet et forslag om å regulere området utenfor Tøyen skole til torg.

Saker i byrådet / Publisert: 04.04.2024 / 11.04.2024

Av Byrådslederens kontor

Byrådene behandler saker i byrådsmøte.
Byrådene behandler saker i byrådsmøte. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

Regulering, Munkerudgrenda, Bydel Nordstrand

Byrådet behandler forslag om å omregulere Munkerudgrenda fra boligbebyggelse i småhusplanen til ny boligregulering for inntil 36 nye boenheter.

Forslaget legger til rette for høy utnyttelse og omfattende terrenginngrep. Byrådet ber bystyret om å forkaste planforslaget.

Regulering, Tøyen skole, Bydel Gamle Oslo

Bymiljøetaten foreslår å omregulere Kolstadgata og deler av Økernveien og Hagegata. En del av Kolstadgata foreslås omregulert fra kjørevei til offentlig torg.

Hensikten med planforslaget er å frigjøre arealer utenfor Tøyen skole til bruk av elevene i skoletiden, til møteplass for lokalmiljøet og å sikre et mer trafikksikkert og trygt bymiljø.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Regulering, Tingstuveien 21, Bydel Ullern

Byantikvaren foreslår å omregulere Tingstuveien 21. Hensikten bak planforslaget er å bevare en nyklassisistisk villa fra 1924 med tilliggende hageanlegg og sikre villaen mot riving eller vesentlig ombygging.

Byrådet ber bystyret om å vedta reguleringen.

Se sakene

Saker som avgjøres av byrådet

Ekspropriere til gjennomføring av Fornebubanen, Volvat

Saken gjelder permanent ekspropriering av volum i undergrunnen og midlertidig ekspropriering av et mindre areal på bakkeplan for å gjennomføre bygging av Fornebubanen.

Byrådet vedtok saken.

Høring: Forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden

Sjøfartsdirektoratet har på oppdrag av fra Klima- og miljødepartementet sendt på høring et forslag til forskrift om forbud mot utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden. Forslaget legger opp til et generelt forbud mot denne typen utslipp.

Byrådet avga høringsuttalelse (les i protokollen, se lenke under).

Ansettelse av bydelsdirektør i Frogner

Byråden ansetter Hilde Therese Hamre i et åremål på seks år.

Hilde Therese Hamre er i dag direktør i Helseetaten.

Se sakene

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse. Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor kan detaljer være forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.