Politikk

Saker behandlet i byråd 3. november

Byrådet har ansatt Heidi Sørensen som direktør for Klimaetaten.

Saker i byrådet / Publisert: 21.10.2022 / 03.11.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Alle byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Byggesaker

- Sturlas vei 10

- Bikuben 2 A

- Lindøya 131

- Linhusveien 24 A

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å opprettholde avslagene og sende byggesakene til behandling hos Statsforvalteren.

  • Ny forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune

Forskrift om kommunale barnehager ble sist endret i 2019 med ikrafttredelse 1. januar 2020. Byrådet foreslår nå å oppheve forskriften og vedta ny forskrift om kommunale barnehager i Oslo kommune.

Flere av endringene som foreslås i den nye forskriften dreier seg om å oppdatere den kommunale forskriften i tråd med nasjonalt regelverk.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker som avgjøres av byrådet

  • Ansettelse av direktør i Klimaetaten

Etter endt rekrutteringsprosess har kommunaldirektøren i Byrådsavdeling for miljø og samferdsel ansatt Heidi Sørensen i stillingen som direktør i Klimaetaten.

  • Se alle sakene

Se saken (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.