Politikk

Saker behandlet i byråd 16. august

Den 16. august ble blant annet Obos' forslag om regulering til boliger i Bydel Grorud behandlet.

Saker i byrådet / Publisert: 11.08.2022 / 16.08.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Martin Strandlis vei 10, Bydel Grorud: Forslag om regulering til boliger. Byrådet ber bystyret å vedta forslaget.
  • Seks klager på byggesaker, i bydelene Søndre Nordstrand, Nordstrand, Marka, Ullern og Sagene. Byrådet anbefaler at vedtakene blir opprettholdt. Hvis byutviklingsutvalget er enig, blir klagene sendt til Statsforvalteren og behandlet der.
  • Årsberetning og årsregnskap 2021: Oslo Business Region, Fortum Oslo Varme AS samt Kabelgata 10 AS og Nydalsveien 30 C AS. Byrådet ber bystyret ta regnskap og beretninger til orientering.
  • Se alle sakene og les protokollen (einnsyn.no)

Saker som skal avgjøres i byrådet

  • Oslo kommune har kommet med høringsuttalelse om bedre håndtering av kvikkleirerisiko, til NOU 2022:3 På trygg grunn – bedre håndtering av kvikkleirerisiko. Oslo kommune vurderer at NOUen er svært grundig og godt gjennomarbeidet. Les hele høringssvaret i protokollen.
  • Byrådet avgir høringsuttalelse fra Oslo kommune til REPowerEU, EU-kommisjonens forslag til endringer i fornybar-, energieffektiviserings- og bygningsdirektivene. Å raskt øke andelen fornybar energi er en av hovedpilarene i REPowerEU. Les uttalelsen i protokollen.
  • Se protokollen og alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.