Politikk

Saker behandlet i byråd 11. august

Den 11. august ble en sak om fritak for eiendomsskatt behandlet i byråd, samt kommunens høringsuttalelse om sykehus på Aker og Gaustad.

Saker i byrådet / Publisert: 08.08.2022 / 11.08.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Alle byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Kommunens høringsuttalelse til staten om nytt sykehus på Aker: "Siden beslutningen om statlig plan etter kommunens skjønn ikke har sin bakgrunn i fremdrift eller stillstand i dialogen mellom forslagsstiller og planmyndighetene, oppleves den som en overkjøring av lokaldemokratiet og de lokale planmyndighetene." (Utdrag.) Byrådet ber bystyret om å vedta høringsuttalelsen.
  • Kommunens høringsuttalelse til staten om Gaustad sykehusområde: Også her mener byrådet det er en overkjøring av lokaldemokratiet, og i begge disse sykehussakene ber byrådet staten om å å gå grundig inn i høringsuttalelsene. Byrådet ber bystyret om å vedta høringsuttalelsen.
  • Fritak for eiendomsskatt i 2022 for bygninger av historisk verdi. Eiendommene i Steenstrups gate og St. Olavs gate er fredet etter forskrift og byrådet ber bystyret om å frita disse for eiendomsskatt.
  • Tre klager på byggesaker: Byrådet anbefaler at vedtakene blir opprettholdt. Hvis byutviklingsutvalget er enig, blir klagene sendt til Statsforvalteren og behandlet der.
  • Se alle sakene og les protokollen fra møtet (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.