Politikk

Saker behandlet i byråd 1. desember

Byrådet behandlet blant annet ansettelse av ny byantikvar og klager over vedtak om midlertidig forbud mot tiltak knyttet til småhusplanen.

Saker i byrådet / Publisert: 24.11.2022 / 01.12.22

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Byrådene i Oslo samlet rundt et møtebord, med byråd for byutvikling i fokus.
Byrådsledere i byråd. Bilde: Sturlason.

Saker med innstilling til bystyret

  • Småhusplanen: Klage over vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Plan- og bygningsetatens vedtak om midlertidig forbud mot tiltak innenfor småhusplanens (S4220) virkeområde er påklaget av til sammen 96 klagere. Klagerne omfatter både privatpersoner, foretak og organisasjoner.

Plan- og bygningsetaten har satt i gang arbeid med revisjon av småhusplanen basert på en politisk bestilling om å ta bedre vare på byens småhusområder, blant annet ved at områdene i større grad må skjermes for ytterligere fortetting og at utbygginger bør skje med et sterkere vern av de grønne verdier i områdene.

Midlertidig forbud mot tiltak ble vedtatt fordi etaten mener det er nødvendig å avvente enkelte nye byggetiltak inntil småhusplanen er revidert, slik at de verdier man ønsker skal ha et sterkere vern i en revidert plan ikke går tapt i løpet av planprosessen.

Plan- og bygningsetaten fastholder sitt vedtak og anbefaler at klagene ikke tas til følge.

Byrådet anbefaler å opprettholde det midlertidige byggeforbudet i forbindelse med revidering av småhusplanen, men er tydelige på at byggesøknader som samsvarer med forslaget til ny småhusplan skal kunne behandles. Les pressemelding om byrådets innstilling til midlertidig byggeforbud i småhusplanen.

Byrådet ber byutviklingsutvalget om å opprettholde vedtaket. Saken sendes til Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

  • Utbyggingsavtaler

- Diakonveien 14, Bydel Vestre Aker

- Sinsenveien 45-49, Bydel Grünerløkka

  • Byggesak

- Disenveien 2 B, Bydel Nordre Aker

  • Inngåelse av merverdiavgiftsavtaler når private bygger offentlig infrastruktur for kommunal overtagelse

I denne saken foreslås retningslinjer for inngåelse av merverdiavgiftsavtaler og justeringsavtaler mellom kommunen og private utbyggere når disse bygger offentlig infrastruktur som skal overtas av kommunen. Dette er en oppfølging av bystyrets vedtak av 25. april 2018.

Byrådet ber bystyret om å vedta saken.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker avgjort av byrådet

  • Ansettelse av Byantikvar

Ellen Hole ansettes i seks års åremålsstilling som direktør i Byantikvaren.

  • Se alle sakene

Se alle sakene (einnsyn.no)

Saker omtalt på denne siden

Vær oppmerksom på at denne artikkelen bare omtaler noen av sakene som behandles i det faktiske byrådsmøtet. Sakene er utvalgt etter det vi antar har offentlig interesse.

Vi lager denne oversikten for å gjøre det enklere å følge med og finne fram. Derfor er også detaljer svært forenklet, og ikke juridisk presise. Les protokollen fra møtet for de juridiske vedtakene.