Politikk

Rapport om brudd på arbeidstidsbestemmelsene i Oslo kommune

En undersøkelse foretatt av internrevisjonen i Oslo kommune viser at det har vært en overrapportering av brudd på arbeidstidsbestemmelsene.

Pressemelding / Publisert: 31.08.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Dette skyldes at en del av avtalene inngått med arbeidstakerorganisasjonene ikke har vært lagt inn i arbeidstidssystemet. Dessuten viser undersøkelsen at 70–85 prosent av de registrerte bruddene er innenfor grensene som arbeidsmiljøloven gir anledning til å avtale seg til med fagforeningene.

Undersøkelsen ble bestilt i fjor, etter at det fremkom brudd på arbeidstidsbestemmelsene i flere kommunale etater. Internrevisjonen i Oslo kommune har gjennomgått praktisering av systemer og rutiner som skal sikre at arbeidsmiljøloven følges i kommunen.

– Vi har gjennomført en spørreundersøkelse blant virksomhetene og hovedverneombudene i Oslo kommune, og hentet inn objektive data fra kommunes personalsystem (GAT). Formålet har vært å finne ut hvor de største utfordringene er og hvor det er størst potensiale for forbedringer, sier internrevisjonssjef Ellen Cecilie Braathen.

Undersøkelsen viser blant annet at:

  • Ca. 70-85 prosent av de registrerte bruddene på arbeidstidsbestemmelsene ligger innenfor de grensene som arbeidsmiljøloven gir anledning til å avtale seg til.
  • Tallene for 2019 viser en betydelig reduksjon i antall arbeidstidsbudd grunnet etterregistrering av inngåtte avtaler med fagforeningene. Tilsvarende etterregistrering er ikke gjennomført for perioden 2017-18, men det er grunn til å tro at antall brudd totalt sett er betydelig lavere enn hva som har fremkommet i offentligheten.
  • De hyppigste enkeltstående bruddene er knyttet til søndagsarbeid og arbeidsfri før vakt.
  • Virksomhetene har etablert en rekke tiltak for å sikre etterlevelse av reglene om arbeidstid. Dette omfatter blant annet kompetansetiltak, rapporteringsrutiner, bruk av systemstøtte og etablering av skriftlige rutiner for oppfølging av arbeidstid. Imidlertid er det også avdekket enkelte svakheter i virksomhetenes systemer og rutiner for å unngå brudd på arbeidstidsbestemmelsene som det må jobbes videre med.

– Jeg er glad for at vi med denne undersøkelsen får fakta på bordet. Undersøkelsen viser at omfanget av brudd på arbeidstidsbestemmelsene er betydelig lavere enn hva som har fremkommet i offentligheten, og at oppfølgingen av arbeidstidsbestemmelsene har blitt forbedret de siste årene. Jeg mener vi fortsatt kan bli bedre, og internrevisjonens rapport legger et godt grunnlag for å styrke arbeidet ytterligere, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Tiltakene som foreslås i rapporten går blant annet på økt ledelsesfokus, bedre etterlevelse av regelverket, vurdering av muligheten for å inngå avtaler med ansatte om arbeidstid der det er forsvarlig og hensiktsmessig og sikre bedre kvalitet på rapportering av brudd på arbeidsmiljøloven.

– Internrevisjonens rapport viser at Oslo kommune de siste årene har blitt bedre til å planlegge, følge opp og praktisere systemer som sikrer at medarbeideres arbeidstid er innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser. Likevel er det fortsatt forbedringspotensial. Det handler blant annet om virksomhetenes systemer og rutiner, og involvering av vernetjenesten og de ansattes organisasjoner. Dette vil vi følge opp i tiden fremover, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

Last ned rapporten om praktisering av arbeidstidsbestemmelser i Oslo kommune (PDF 1,4MB)

Pressekontakt

Pressevakt:

Byrådssekretær Halvard Hølleland: