Politikk

Oslobudsjettet 2020: Det skal bli enklere å klare seg uten bil

Byrådet prioriterer kollektivreiser, sykkel og bildeling i årets budsjett. Målet er å gjøre det enda enklere for flere å klare seg uten egen bil, også i ytre by.

Pressemelding / Publisert: 25.09.2019

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Innen ungene som begynte på skolen i høst blir russ, skal Oslo bli verdens første storby med null utslipp. Skal vi klare dette må vi gjøre det enklere å klare seg uten bil, også i de ytre delene av byen. Derfor øker vi nå antallet kollektivavganger, etablerer flere hundre parkeringsplasser for bildelingsbiler og ruller ute kilometervis med ny sykkelvei, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

Byrådet har i bystyreperioden 2015-2019 styrket kollektivtilbudet, og resultatet er en sterk vekst i antall avganger og antall kollektivreiser. Byrådet vil i økonomiplanperioden for 2020 til 2023 bruke 862 millioner kroner ut over 2019-nivået til flere avganger på buss, trikk og T-bane, og overgang til el-busser.

I 2020 starter byggingen av Fornebubanen og anskaffelse av nytt signalanlegg på T-banen. De første nye trikkene skal testes ut i trafikk, og er planlagt satt ut i ordinær drift i 2021. Byrådet fortsetter satsingen på sykkelveier, og i 2020 skal det bygges 20 km nye sykkelveier og 8 km skal oppgraderes.

I tillegg vil byrådet legge til rette for etablering av 600 parkeringsplasser reservert bildelingsbiler.

– Oslo skal gå foran som et godt eksempel for andre byer, ikke bare i Norge, men i Europa og verden. Vi skal være en hovedstad hvor folk ikke skal trenge å sykle til jobb hjertet i halsen eller sende barna avgårde på utrygge skoleveier med helsefarlig luft i lungene. Det folk i storbyene trenger er et bedre kollektivtilbud, ikke mer biltrafikk og forurensning, sier byråd for miljø og samferdsel Lan Marie Berg.

I årets budsjett følger byrådet også opp innsatsen mot plastforsøpling.

Pressekontakter

Tuva Otterlei Blikom og Tor Audun Gram, kommunikasjonsrådgivere, byrådsavdeling for miljø og samferdsel