Skole og utdanning

Oslo prøver ut langtidsoppgaver i videregående skole

Videregåendeelever i Oslo skal få prøve ut langtidsoppgaver i fagene matematikk, biologi og politikk og menneskerettigheter. Langtidsoppgavene kan i fremtiden erstatte dagens eksamen.

Pressemelding / Publisert: 22.08.2023

Av Byrådsavdeling for utdanning

Oslo kommune skal delta i en nasjonal utprøving av langtidsoppgaver i fagene biologi 2, matematikk 1P-Y og politikk og menneskerettigheter.

– Jeg vil at osloskolen skal bidra til mer kunnskap om hvordan eksamen og vurdering kan gjøres på måter som bidrar til mer læring, mindre stress og press, og er mer forutsigbare for elevene. Prøver og eksamen er en av de største stressutløsende faktorene i skolen og derfor var det veldig enkelt å beslutte at dette skal Oslo være med på, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

Utdanningsdirektoratet har tatt initiativ til prosjektet, og invitert skoleeiere i hele landet til å delta i utprøving av langtidsoppgaver. Testperioden er fra januar til april 2024.

– Ved bruk av langtidsoppgaver får elevene en langt mer rettferdig vurdering enn ved en skoleeksamen. Med en slik vurderingsform får de vist helheten av det de faktisk kan. Jeg håper at dette kan bli en permanent ordning, og i fremtiden erstatte dagens eksamen, sier byråd for oppvekst og kunnskap, Sunniva Holmås Eidsvoll.

– Elevene våre fortjener et mer rettferdig og helhetlig vurderingssystem slik at de blir motivert for å jobbe godt med skolearbeidet og lære mer, fortsetter byråden.

Langtidsoppgaven kan inngå som en del av undervisningsvurderingen i faget dersom faglæreren finner det relevant. Oppgaven skal vurderes av to lærere, for eksempel elevens faglærer og en annen lærer ved skolen eller en annen skole. Deltakende skoler må også delta i en ekstern evaluering av prosjektet.

Utdanningsetaten i Oslo har fått i oppdrag å invitere videregående skoler til å delta. Skoler som ønsker å delta må melde seg på innen 15. september.

Pressekontakt

For byråd for oppvekst, Sunniva Holmås Eidsvoll

kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad
Telefon