Politikk

Oslo mener regjeringen må fullfinansiere CCS på Klemetsrud

Regjeringen har i dag varslet at de ikke vil fullfinansiere karbonfangst på Klemetsrud, og foreslår bare fullfinansiering av CO2-fangst på Norcem i Brevik og lagring i Nordsjøen. - Ikke ambisiøst nok verken for industrien eller for klimaet. Vi trenger både nye arbeidsplasser og nye tiltak i kampen mot klimaendringene, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Pressemelding / Publisert: 21.09.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

- Det er bra at regjeringen ser verdien av to fangstanlegg, men regjeringen burde også fullfinansiert det ferdig planlagte anlegget på Klemetsrud. Den løsningen regjeringen legger opp til reflekterer verken hastverket som må prege klimaarbeidet og hastverket vi har for å bygge opp nye industriarbeidsplasser. Uten karbonfangst på Klemetsrud vil ikke Oslo nå klimamålene, og det vil selvsagt også virke inn på i hvilken grad Norge når klimamålene sine, sier Raymond Johansen.

Regjeringens forslag om finansiering av kun ett anlegg gir et langt mindre robust karbonfangstprosjekt. Først og fremst fordi Northern Lights innledningsvis blir avhengig av kun ett fangstanlegg. Videre fordi en eventuell støtte fra EUs innovasjonsfond vil ta midler fra andre europeiske fangstprosjekter som på sikt skal levere fanget CO2 til Northern Lights for transport og lagring.

- Regjeringen argumenterer selv for viktigheten av karbonfangst på begge anleggene for å nå klimamålene. Regjeringen slår fast at vårt prosjekt er et godt prosjekt. Vi har kompetanse, naturgitte fordeler og robust økonomi til å dra i gang en industri som kan gjøre avgjørende forskjell i kampen om å nå livsviktige, globale klimamål. Hele argumentasjonen til regjeringen tilsier fullfinansiering av to anlegg, sier Johansen.

Karbonfangstprosjektet i Oslo er ferdig planlagt og tegnet. Gitt fullfinansiering kunne karbonfangst på Klemetsrud være en realitet fra 2024.

- Norge har en mulighet til å også ta en lederrolle innenfor karbonfangst på avfallsforbrenning, og bli en pådriver for utslippsreduksjon både i norske byer og i utlandet. Jeg håper nå at Stortinget ser viktigheten av å fullfinansiere også Klemetsrudanlegget og jobber for å få dette på plass, sier Johansen.

Pressekontakt

Pressevakt:
telefon: 992 89 090 (ikke sms)
e-post: media@byr.oslo.kommune.no