Politikk

Oslo kommune har overtatt Veterinærhøgskolen på Adamstuen

Onsdag 15. desember overtok Oslo kommune den tidligere Veterinærhøgskolen fra Statsbygg.

Pressemelding / Publisert: 16.12.2021

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– Dette er en gledens dag! Vi har fått nøkkelen til en stor og ærverdig eiendom som skal komme befolkningen til gode. Vi gleder oss til å gå i gang med utviklingsarbeidet nå som vi har overtatt byggene. Gjennom dette kjøpet har vi sikret arealer til fremtidige kommunale tilbud som for eksempel skole, flerbrukshall, kultur og en bydelpark, sier byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen.

– Vi ønsker å åpne området for publikum, slik at alle kan ta det i bruk. Det kommer blant annet en stor grønn park og fine møteplasser. Det som i dag oppleves som et ganske lukket område, vil etterhvert åpnes opp og bli en naturlig del av nabolaget, sier byutviklingsbyråden.

Området skal utvikles med gode tilbud til lokalbefolkningen. Kommunen har gjennomført en omfattende kartlegging av kommunale behov som blant annet grønn park, grunnskole, videregående skole, flerbrukshall og lokalbibliotek, kulturaktiviteter og kanskje mer.

– Det er behov for flere skoler i bydelen, og nå har vi sikret oss skoletomter slik at vi kan imøtekomme det voksende elevtallet. Vi ønsker å etablere både en grunnskole og en videregående skole her, sier byråd oppvekst og kunnskap Sunniva Holmås Eidsvoll.

I høst vedtok bystyret at kommunen skulle kjøpe tre fjerdedeler av den attraktive eiendommen på Adamstuen for 1,35 milliarder kroner. Kjøpet sikrer Oslo kommune viktige arealer i et område av indre by hvor behovet for arealer til kommunale formål og grønne lunger er stort. Selger Statsbygg er også glad for at mesteparten av denne ærverdige eiendommen forblir i offentlig eie.

– Oslo kommune har alle forutsetninger for å gi denne flotte og historiske eiendommen nytt liv til glede for Oslos befolkning, sier direktør for eiendomsutvikling og forvaltning Elin Karfjell i Statsbygg om salget.

Videre utvikling

Det er en stor eiendom på 50 mål med nesten 27 000 kvadratmeter bygningsmasse, slik at eiendommen skal igjennom en omfattende utviklingsprosess. Denne prosessen vil ta tid, og byrådet ønsker derfor midlertidig bruk av byggene mens utviklingen pågår.

– Vi skal planlegge for fremtidig permanent bruk på eiendommen. Vi ønsker oss bred medvirkning fra lokalbefolkningen, slik at vi får gode innspill på bordet og kan tilrettelegge området best mulig. Samtidig skal vi legge til rette for midlertidig bruk av byggene, slik at vi skaper et godt byliv underveis i prosessen, sier byutviklingsbyråden.

Kontaktpersoner

For Oslo kommune, byråd for byutvikling Hanna E. Marcussen:
kommunikasjonsrådgiver Kristine Langfjord
kristine.langfjord@byr.oslo.kommune.no, 95 80 18 59
For Statsbygg:
direktør for eiendomsutvikling og forvaltning Elin Karfjell
elin.karfjell@statsbygg.no, 90 66 39 55