Politikk

Oslo kommune får toppkarakter i ny kredittvurdering

Standard & Poor's (S&P) gir Oslo kommune den høyest oppnåelige karakteren, AAA, i en ny kredittvurdering.

Pressemelding / Publisert: 19.11.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Det er kun staten og Kommunalbanken som oppnår en like høy karakter i Norge, og bare Stockholm og Oslo som har denne kredittvurderingen blant hovedstedene i Europa.

— Trygg økonomisk styring er en forutsetning for gode velferdstjenester og for at vi kan gjøre investeringer i nye barnehager, skoler og sykehjem. Jeg er glad for at internasjonale byråer gir oss den beste kredittrangeringen. Det understreker at vi har orden i eget hus, og at byrådet fører en ansvarlig økonomisk politikk, sier byrådsleder Raymond Johansen (Ap).

Oslo kommune er med et budsjett på 80 milliarder kroner og over 52 000 ansatte en av Norges største virksomheter.

S&P begrunner karakteren med Oslo kommunes meget sterke økonomi og evne til å ivareta denne, til tross for pågående pandemi og et høyt investeringsnivå. Det sterke samarbeidet mellom staten og kommuner i Norge støtter opp om den gode karakteren. S&P fremhever Oslo kommunes gode økonomiske resultater, evne til å budsjettere og forvalte gjeld og midler med svært lav risiko. Kredittanalysebyrået forventer derfor at kommunen vil beholde en stabil økonomi de kommende årene.

— Det gleder oss at S&P viderefører sin vurdering av at Oslo kommune er i toppsjiktet blant låntagere med omsettelige gjeldspapirer. Blant Europas hovedsteder er det kun Stockholm som oppnår noe tilsvarende. Når S&P vurderer Oslos karakter som stabil, er dette noe vi ser på som en stor tillitserklæring. Resultatet viser helt klart at S&P har tillitt til at dette byrådet holder orden i økonomien, sier finansbyråd Einar Wilhelmsen (MDG).

S&P påpeker samtidig at økende bruk av lån for å finansiere investeringer stiller høye krav til fremtidig budsjettdisiplin og ansvarlighet. S&P sier også at Oslo, med sin meget sterke økonomistyring og kloke gjeldsforvaltning, vil kunne bruke sin fleksibilitet til å motvirke eventuelle budsjettutfordringer hvis dette skulle oppstå. Det legges særskilt vekt på formuesverdiene Oslo kommune har i energisektoren.

Pressekontakt

Pressevakt:
Telefon: 992 89 090 (ikke sms)
E-post: media@byr.oslo.kommune.no