Skole og utdanning

Oslo-elevene er på topp i nasjonale prøver, men mange sliter

Oslo-elevene er blant de beste i landet viser resultatene fra årets nasjonale prøver, men andelen elever som sliter med lesing og regning er høy. – Bekymringsfullt, sier Oslos nye utdanningsbyråd, Julie Remen Midtgarden.

Pressemelding / Publisert: 09.11.2023

Av Byrådsavdeling for utdanning

Gjeng med ungdom sitter i solen.
Elevene i Oslo gjør det bedre enn landsgjennomsnittet. Bilde: Maskot / Oslo kommune / NTB.

Resultatene fra årets nasjonale prøver ble offentliggjort av Utdanningsdirektoratet torsdag 9. november. Elevene i Oslo gjør det bedre enn landsgjennomsnittet i både lesing, regning og engelsk på 5., 8. og 9. trinn.

– Jeg er glad for at Oslo-elevene i snitt gjør det svært godt på nasjonale prøver. Det er noe vi skal være stolte av, sier Oslos byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Men den nye byråden er også bekymret over at en stor gruppe elever i Oslo sliter med grunnleggende ferdigheter. På 8. trinn presterer en av fire elever (25,9 prosent) på de to laveste mestringsnivåene i lesing, mens nesten en av fem (18,5 prosent) på 5. trinn presterer på det laveste nivået.

– Det er urovekkende at mange elever har så svake resultater at de kan slite med å fullføre skolegangen. Vår ambisjon er å se, hjelpe og løfte disse elevene uavhengig av bakgrunn og hvor i byen de går på skole, sier Oslos byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden.

Vil løfte sårbare elever

Utdanningsbyråden varsler nå sterkere innsats for å løfte elevene med de svakeste resultatene i årene som kommer.

– Dette er noe av det jeg er aller mest opptatt av som skolebyråd. Vi må sette inn nok ressurser tidlig i skoleløpet og sikre bedre tilpasset opplæring. Byrådet vil løfte elevenes læring, motivasjon og mestring, slik at alle elever har like muligheter til å lykkes i skolen vår, sier Julie Remen Midtgarden.

– Lesing, skriving og regning legger grunnlaget for all annen læring og elevenes mulighet til å gjennomføre videregående opplæring. Særlig har vi sett en bekymringsfull utvikling i elevenes leseferdigheter og motivasjon for lesing. Vi må særlig styrke innsatsen fremover for å løfte sårbare elever fra levekårsutsatte områder, fortsetter byråden.

Skal følges opp på hver enkelt skole

Nasjonale prøver inngår i en rekke ulike prøver og undersøkelser som gir et bilde av situasjonen i Oslo-skolen,

– De nasjonale prøvene gir et svært verdifullt bilde av situasjonen ute på de enkelte skolene. Nå må dette følges opp på hver enkelt skole. Byrådet vil at Oslo-skolen skal ha de beste forutsetningene til å gi alle elever den opplæringen og oppfølgingen de trenger, sier Julie Remen Midtgarden.

5. trinn – Engelsk – Lesing – Regning

Skalapoeng – 52 – 52 – 52

Skalapoen gutt – 52 – 50 – 53

Skalapoeng jente – 51 – 53 – 50

Antall deltatt – 6058 – 6008 – 6014

Fritatt – 5,6 % – 6,7 % – 6,2 %

Ikke deltatt – 0,9 % – 0,7 % – 1,0 %

8. trinn – Engelsk – Lesing – Regning

Skalapoeng – 53 – 52 – 51

Skalapoen gutt – 53 – 50 – 53

Skalapoeng jente – 53 – 53 – 50

Antall deltatt – 6034 – 6026 – 6036

Fritatt – 2,2 % – 2,9 % – 2,5 %

Ikke deltatt – 2,0 % – 1,5 % – 1,8 %

9. trinn – Engelsk – Lesing – Regning

Skalapoeng – * – 57 – 56

Skalapoen gutt – * – 55 – 58

Skalapoeng jente – * – 58 – 54

Antall deltatt – * – 5932 – 5918

Fritatt – * – 3,4 % – 3,2 %

Ikke deltatt – * – 2,2 % – 2,7 %

Pressekontakt

For byråd for utdanning, Julie Remen Midtgarden

Telefon