Politikk

Olsen Restaurant ANS får ikke tilbake skjenkebevillingen

Olsen Restaurant på Bryn får ikke medhold i sin klage på inndragning av skjenkebevilling. Byrådsavdeling for næring og eierskap opprettholder Næringsetatens avgjørelse og saken oversendes Fylkesmannen i Oslo og Viken for videre klagebehandling.

Pressemelding / Publisert: 06.03.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Næringsetaten i Oslo kommune inndro skjenkebevillingen til Olsen Restaurant 6. juni 2019 på grunn av brudd på bokføringsforskriftens bestemmelser om føring av personallister. Inndragningen er hjemlet i alkoholloven §1-7b og §1-8. Olsen Restaurant klaget på avgjørelsen og klagesaken har vært til behandling i byrådsavdelingen siden august 2019.

Ved samtlige kontroller utført av Kemneren og Næringsetaten i en periode på 4 år og 4 måneder ble det avdekket brudd på reglene om føring av personallister. Det innebærer blant annet manglende registering av antall personer på jobb, manglende registering av arbeidstid og manglende legitimasjon hos personer på jobb. Kommunen vurderer dette som grov og systematisk overtredelse av lovverket. Kontrollene viser at det ikke har blitt ført personallister sammenhengende i over fire år. Olsen Restaurant er i tidsrommet ilagt tre overtredelsesgebyr på til sammen vel 51 000 kroner for disse forholdene.

Personallister motvirker svart arbeid

Oslo kommune har ansvar for å påse at utelivsbransjen i Oslo følger norsk lov. Det skjer ved løpende vandelskontroll ved utvalgte serverings- og skjenkesteder. Fra 2014 har det vært krav til føring av personallister for serveringsvirksomheter. Formålet med reglene er å motvirke svart arbeid. Når virksomhetene må føre løpende skriftlig oversikt over det personalet som til enhver tid er på jobb, er det lettere å kunne identifisere svart arbeid.

Oslo kommune har etablert praksis fra 2016 hvor tre mangelfulle føringer av personallister førte til inndragning av bevilling. To av inndragningene ble klaget på og begge vedtakene ble opprettholdt av Fylkesmannen. I 2019 ble fem bevillinger inndratt på dette grunnlaget. En av sakene ble prøvet i rettssystemet og kommunen fikk medhold.

–Restaurant- og utelivsbransjen er en viktig bransje i byen vår som sysselsetter omkring 17 000 mennesker. Jeg er opptatt av at vi skal ha en god dialog med bransjen og at kommunen er en konstruktiv samarbeidspartner. Samtidig må det legges til rette for rettferdig konkurranse på like vilkår og byrådet har derfor i de fire siste årene hatt økt fokus på arbeidslivskriminalitet i denne bransjen, sier Victoria Marie Evensen, byråd for næring og eierskap.

Manglende føring av personallister åpner opp for svart arbeid og arbeidslivskriminalitet.

– Det et viktig for byrådet å forhindre svart arbeid i Oslo. Svart arbeid gjør at arbeidstakere faller utenfor velferdssystemet, de mister forutsigbarhet og de mister rettigheter som kan få konsekvenser både nå og resten av livet, sier byråden.

Lang behandlingstid

Oslo kommune har fått kritikk for å ha brukt lang tid på behandlingen av klagen til Olsen Restaurant. Norsk lov gir ingen konkrete tidsfrister for klagesaksbehandling, men sakene skal behandles så raskt som mulig. Slike klagesaker er ofte omfattende med kompliserte juridiske vurderinger, der det kan komme inn ytterligere anførsler fra klager selv eller advokater som representerer klager.

– Jeg har forståelse for at det er ønskelig med en raskest mulig klagebehandling. Samtidig har kommunen ansvar for at saker som dette håndteres på en skikkelig måte, og at alle opplysninger og klagers anførsler blir grundig gjennomgått og vurdert, sier byråd Victoria Marie Evensen.

Kontaktperson

Victoria Marie Evensen
Pressekontakt for byrådsavdeling for næring og eierskap
Telefon: 481 55 134