Politikk

Nye ledere i Oslo kommune utnevnt i byråd

Byrådet har i dag utnevnt Sølve Monica Steffensen til ny kommunaldirektør i Byrådsavdeling for finans. Kommunaldirektør Eli Vorkinn i Byrådsavdeling for næring og eierskap og direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten Eskil Bråten har begge fått fornyet sine åremålsstillinger.

Pressemelding / Publisert: 25.06.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

Sølve Monica Steffensen

Sølve Monica Steffensen kommer fra stillingen som ekspedisjonssjef i Kommunalavdelingen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og tiltrer senest 1. oktober i år. Stillingen er et åremål på seks år. Byrådsavdeling for finans har ansvar for å utarbeide kommuneplan, budsjett, økonomiplan og systemer for økonomistyring og rapportering. Avdelingen har også ansvar for kommunens overordnede anskaffelsesstrategi, metodikk for investeringsprosesser, konsernovergripende IKT og informasjonssikkerhet, sentral arbeidsgiverfunksjon, finansforvaltning, statistikkproduksjon og eiendomsskatt.

Eli Vorkinn

Eli Vorkinn har vært kommunaldirektør i Byrådsavdeling for næring og eierskap i seks år, og tar nå fatt på en ny åremålsperiode. Byrådsavdeling for næring og eierskap har det overordnete ansvar for kommunens nærings- og eierskapspolitikk, samt ansvaret for oppfølgingen av eiendomsforetakene, Oslo Havn og eierskapsforvaltningen til 14 aksjeselskap, herunder Hafslund E-CO AS, Fortum Oslo Varme AS og Oslo Business Region AS. Videre har avdelingen etatsstyringsansvar for Næringsetaten.

Eskil Bråten

Direktør i Eiendoms- og byfornyelsesetaten Eskil Bråten har også fått nytt åremål på seks år. Eiendoms- og byfornyelsesetaten tilrettelegger for de store utviklingsgrepene, eksempelvis transformeringen av Ensjø fra bilby til boligby. EBY arbeider blant annet med kjøp og salg av eiendom, utleie, fremforhandling av utbyggingsavtaler med private utbyggere for å sikre infrastrukturspleiselag og utvikling av arealer for boliger, næring og offentlige formål.

Pressevakten i byrådsavdelingene

Mobil: 992 89 090 (kun taleanrop, ikke SMS)
E-post: media@byr.oslo.kommune.no