Helse og omsorg

​​Ny driftsmodell på Tåsenhjemmet skal sikre god kvalitet til bebore og bedre arbeidshverdag for ansatte

Høsten 2024 åpner det splitter nye Tåsenhjemmet. Byrådet har bedt Sykehjemsetaten utrede en ny driftsmodell som skal sikre god kvalitet for brukerne og legge til rette for heltid for de ansatte.

Pressemelding / Publisert: 30.01.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Beboer på Tåsenhjemmet snakker sammen med en mann.
Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

​Byrådet ønsker en driftsmodell på Tåsenhjemmet som gir høyere kvalitet på tjenestene og økt trygghet for brukerne, og som er bedre tilpasset den enkelte arbeidstaker.

Helsebyråden har i dag sendt et oppdragsbrev til Sykehjemsetaten, der de bes om å utrede ulike driftsmodeller for Tåsenhjemmet. Arbeidet skal skje i samarbeid og dialog med de ansattes organisasjoner.

Bedre fagdekning kveld og helg

Målet med en ny driftsmodell er bedre fagdekning på kveld og i helgen, mindre vikarbruk, fjerne bruken av ufrivillig deltid og en satsing på heltid.

– Det viktigste målet for byrådet er å sikre høy kvalitet for brukerne som skal flytte inn på Tåsenhjemmet til høsten. Da må fagdekningen i helgene og på kveldstid opp, for sykehjemsbeboerne er like syke på en lørdag, som på en onsdag, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc (H).

De ansatte skal oppleve kommunen som en trygg og forutsigbar arbeidsgiver med gode betingelser og et godt og inkluderende arbeidsmiljø. Utarbeidelsen av ny turnus skal skje i samarbeid og dialog med de ansattes organisasjoner.

Ulike driftsmodeller gir læring

Det skal også forskes på driftsmodellen som velges på Tåsenhjemmet, slik det gjøres på Lambertseterhjemmet i dag.

– Det forskes altfor lite i kommunehelsetjenesten. At Lambertseterhjemmet og Tåsenhjemmet får noe ulike driftsmodeller, gjør det enklere å sammenligne hva som fungerer, og hva som ikke fungerer. Det vil kunne gi kommune-Norge svært verdifull kunnskap fremover, sier Korkunc.

Sykehjemsetaten har fått frist til 15. mars.

Oppdrag: Utredning av ulike arbeidstidsordninger ved Tåsenhjemmet (PDF, einnsyn.no) NB! Ved en inkurie er brevet datert 29. januar, riktig dato er 30. januar.

Pressekontakt

for byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc 

Tuva Otterlei Blikom (i vanlig arbeidstid) 
Telefon