Helse og omsorg

Nye grep for å bedre byens helsehus

Som ett av flere tiltak setter byrådet nå av 25 millioner kroner til å styrke kompetansen hos medarbeidere på helsehus, og til å rekruttere den kompetansen helsehusene har behov for.

Pressemelding / Publisert: 20.03.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Pasient på Lindeberghjemmet i hyggelig samtale med helsearbeidere.
Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

Byrådet er opptatt av at pasientene skal få en god og trygg overgang fra sykehus til kommune, og det er allerede innført mange tiltak for å bedre helsehusene i Oslo.

Det jobbes fortsatt med å implementere flere av tiltakene, og nå tar byrådet flere nye grep.

Innfører utskrivingssamtaler

– Mye har blitt bedre på helsehusene siste månedene, men det trengs ytterligere tiltak. Vi prioriterer derfor 25 millioner kroner fra kommunens Kompetansefond for helse og omsorg til å styrke kompetansen hos ansatte på helsehus, og til å rekruttere den kompetansen helsehusene har behov for. Kompetanse og videreutvikling er viktig for at vi skal kunne gi gode tjenester til pasientene, sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

Byrådet innfører også utskrivningssamtaler med alle pasienter og pårørende. Disse tilbakemeldingene vil bidra til å styrke dialogen med pasienter, pårørende og ansatte.

Ekstern evaluering

Det blir satt av 2 millioner kroner til en ekstern evaluering av omorganiseringen ved helsehusene som ble satt i gang i fjor høst. Da ble det blant annet opprettet mottaksteam på hvert helsehus, for å sikre mer likeverdig behandling og at pasienten får plass på riktig avdeling. Mottaksteamene sikrer også at pasienter med mer like helse- og omsorgsmessige behov får opphold på samme avdeling.

– Vi vil fortsette å jobbe hver dag for at oppholdet på helsehus skal være så trygt og godt som mulig for både pasienter, pårørende og ansatte. Omorganiseringen ved helsehusene vil også fremover bli fulgt tett opp av meg og min administrasjon i styringsdialogen med Sykehjemsetaten, avslutter Korkunc.

Her er de nye tiltakene

  • Det øremerkes 25 millioner kroner fra Kompetansefondet til å styrke kompetansen hos medarbeidere som er ansatt i helsehus, og til å iverksette rekrutteringstiltak for å få den kompetansen helsehusene har behov for.
  • Det innføres utskrivningssamtale med alle pasienter og pårørende. Det er i dag innkomstsamtaler når pasienten skrives inn, fremover skal det også være samtaler når pasienter skrives ut.
  • Brukerundersøkelser for pasienter som har vært innlagt på helsehus innføres i månedsskiftet april-mai. Fra før er det gjennomført pårørendeundersøkelse, dette utvides fremover til også å gjelde brukere. Resultatene skal offentliggjøres.
  • Det settes av 2 millioner kroner til å gjennomføre en ekstern evaluering av omorganiseringen på helsehusene som ble gjennomført høsten 2023.

Pressekontakt for byråd for helse, S. A. Korkunc

Tuva Otterlei Blikom (i vanlig arbeidstid)
Telefon