Helse og omsorg

Oslo får digitalt ledsagerbevis

Nå blir hverdagen enklere for deg som trenger ledsagerbevis.

Aktuelt / Publisert: 06.06.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Bilde av ledsagerbeviset på telefonen. Ledsagerbeviset har bilde av personen, nummer på antall deltaker og gyldighetsdato.
Nå får du som er ledsager beviset lett tilgjengelig på telefonen. Bilde: KS.

Oslo kommune blir med på den nasjonale løsningen, slik at du som trenger ledsager på arrangementer får ledsagerbevis lett tilgjengelig på telefonen.

– Til nå har ledsagerbeviset vært et fysisk og laminert kort i Oslo kommune. Det er veldig gammeldags og upraktisk. Derfor er jeg veldig glad for at vi nå innfører digitalt ledsagerbevis for de 4500 som trenger det i Oslo, sier byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc

Byrådets mål er at mennesker med nedsatt funksjonsevne skal kunne leve et mest mulig selvstendig og aktivt liv. Ledsagerbevis er et virkemiddel for å nå det målet. Utrullingen av de digitale ledsagerbevisene skjer gradvis, og en pilot starter før sommeren. Fra høsten blir det utrulling til alle brukerne. Hver enkelt bydel informerer direkte til brukerne i sin bydel om når de starter opp.

– Digitalisering er viktig for å heve kvaliteten på tjenestene, og gjøre dem mer tilgjengelige for brukerne. Digitalt ledsagerbevis gir en fleksibel tilgang for innbyggerne og en enklere digital arbeidsprosess for ansatte, som nå også slipper lamineringsjobben med å lage fysiske kort, sier Korkunc.

Oslo kommune skal innføre digitale løsninger som gir gevinst for innbyggere og ansatte. Digitalt ledsagerbevis er en løsning som er utviklet av KS, for å bytte ut fysiske kort med digitale bevis som er tilgjengelig på brukers telefon. Byrådet bevilger 430 000 kroner for å innføre og tilpasse løsningen til Oslo kommune.

Kontaktinformasjon

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun

Pressekontakter for byråd for helse
Telefon