Vann og avløp

NM i vann og avløp: Oslo middels på drikkevann, best på avløp

Hvert år sammenstilles leveransen av vann- og avløpstjenester i Norge. Oslo deltar hvert år. Årets resultater er gode, men vi har forbedringspotensial, særlig på drikkevannssiden når det kommer til lekkasjer og reservevannløsning.

Aktuelt / Publisert: 26.09.2023

Av Vann- og avløpsetaten

BedreVann sin rapport
BedreVann sin tilstandsrapport om vann- og avløpstjenester. Bilde: bedreVann.

BedreVANN er en tilstandsvurdering av kommunale vann– og avløpstjenester.

77 kommuner og 9 interkommunale vann- og avløpsselskap deltok i sammenligningen for 2022. Disse kommunene/selskapene leverer tjenester til 3,55 millioner innbyggere, det utgjør 77 % av alle som er tilknyttet kommunalt vann- og avløpsnett i Norge.

Hele rapporten finner du via denne lenken

Vannforsyningen vurderes på fem områder:

  • hygienisk betryggende vann
  • bruksmessig vannkvalitet
  • leveringsstabilitet
  • alternativ forsyning
  • ledningsnettets funksjon

Avløpstjenesten vurderes på disse fem områdene:

  • overholdelse av rensekrav
  • tilknytning til godkjente utslipp
  • slamkvalitet og bruk av slammet
  • utslipp fra avløpsnettet
  • ledningsnettets funksjon
Arbeid med vannledning
Arbeid med vannledning. Bilde: Vann- og avløpsetaten.

Resultater om avløpstjenester

Det er bedre renseresultater i de store kommunene enn i de mindre. Når det gjelder avløp er den nasjonale hovedutfordringen at kun 71 % av innbyggerne i Norge er tilknyttet renseanlegg som overholder kravene. I tillegg forventes det mer omfattende rensekrav i årene som kommer som følge av nytt avløpsdirektiv som er på trappene.

Oslo troner øverst på resultatlisten for avløp, med samme kvalitetsindeks som blant annet Asker og Bærum. Vi får god score på alle kriterier, de viktigste er overholdelse av rensekrav til fjerning av fosfor og nitrogen, overløpsutslipp og ledningsnettets funksjon. Utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg, som sto ferdig i 2021, har bidratt til de gode resultatene.

Oslo ligger i topp på avløpstjenester
Oslo gjør det best når det kommer til avløpstjenester. Bilde: bedreVann.

Resultater om vannforsyning

Det er betydelige forskjeller på resultatene i store, mellomstore og små kommuner. Når det gjelder vannforsyning er resultatene klart best i de store kommunene med over 20 000 innbyggere.

I de mindre kommunene er ikke sikkerheten i vannproduksjonen god nok.

Oslo, som forsyner over 700 000 innbyggere, er klart størst. Oslo scorer høyt på sikkerhet i vannproduksjonen og kvalitet på drikkevannet (grønt). Oslo får i likhet med flertallet av kommunene, mangelfull score (gult) på ledningsnettets funksjon. Det er fordi vi har over 20 % lekkasjer. Det er likevel manglende alternativ forsyning (reservevannforsyning) – der vi får dårlig score (rødt) – som gjør at vi havner rundt midt på tabellen. Dette kriteriet vil være oppfylt når Ny vannforsyning Oslo står klar i 2028.

Liste over kommunene når det gjelder vann
Når Oslos nye vannforsyning står klar i 2028 vil vi få grønt på reservevannforsyning. Bilde: bedreVann.

Fornyelse av ledninger

Et viktig parameter i kåringen er ledningsfornyelse. Gjennomsnittlig ledningsfornyelse for deltakerne de siste tre årene er 0,63 % på vann og 0,66 % på avløp. Dette er 76 % og 75 % av behovet (SINTEF 2021).

De største kommunene har en høyere fornyelsestakt enn de mindre. Tallene for Oslo er 1,2 % på vann og 1,6 % på avløp. Omtrent det dobbelte av landsgjennomsnittet.

Gjennomsnittlig årsgebyr for vann og avløp i 2022

Gebyrene varierer mye, i snitt er årsgebyret 30 % høyere i de minste kommunene sammenlignet med de største. Landsgjennomsnittet lå på kr 11 021 inkl. mva, mens kommunen med høyest gebyr hadde kr 22 579. I Oslo var gjennomsnittlig gebyr overkant av 8000 kr.

Årsgebyr oversikt
Oversikt over årsgebyrer hos de ulike kommunene. Bilde: bedreVann.