Politikk

Nå får Oslo ny kunst- og vannpark på Klosterenga

Snart er det byggestart på et unikt parkkonsept på østkanten i Oslo.

Pressemelding / Publisert: 03.12.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Arbeidsmodell av Klosterenga Park, laget av Dronninga Landskap AS. Modellen viser hvordan det nå jobbes med å ferdigstille parken.
Bilde: Nguyen, Long.

Hovinbekken gjenåpnes, og Klosterenga park skal bli en skulpturpark med kunstnerisk utformet bekkeløp etter skulptøren Bård Breiviks idé og utforming. Området skal også tilrettelegges for idrett, lek og rekreasjon.

- Endelig er vi i gang med Klosterenga park, det største kunstprosjektet i regi av Oslo kommune siden Vigelandsparken og vi får Hovinbekken opp i dagen. Et løft for Oslo og et pusterom for nabolaget. Går alt etter planen får Oslo sin helt unike park i løpet av høsten 2022, sier byrådsleder Raymond Johansen i Oslo kommune.

Vann- og avløpsetaten har nå lyst ut anbudskonkurransen for byggingen av den etterlengtede parken. Planlagt oppstart for arbeidet er april 2021, og anleggsfase er planlagt å være ett og et halvt år.

Blågrønn byutvikling

Oslo kommune har en plan for en blågrønn byutvikling. Nylig åpnet Jordal park, der Hovinbekken renner åpent gjennom det nye parkanlegget. Fra Åkebergveien ved Jordal og ned til Akerselva i Bjørvika ligger fortsatt Hovinbekken i rør, men skal åpnes igjen gjennom Klosterenga.

- Med «Østkantens Vigelandspark» realiseres endelig planen om et sammenhengende blågrønt nettverk av turveier som binder byen sammen. Åpning av bekker er bra for friluftslivet, dyrelivet, og for å ta unna økende nedbørsmengder og flom som følge av klimaendringer. Byøkologi og flere muligheter for friluftsliv, noe som er synlige tegn på det grønne skiftet, sier Lan Marie Berg, byråd for miljø og samferdsel i Oslo kommune.

Byøkologi møter kunst

Klosterenga Park blir endelig ferdigstilt som en helhetlig skulpturpark og med et kunstnerisk utformet bekkeløp etter Bård Breiviks idé og utforming. Han hadde en visjon om et kunstnerisk stilisert bekkeløp, hvor kunst- og steinelementer bindes sammen med vannet. Hovinbekken skal renne gjennom skulpturene i et system av renner, kar, vanntrapper og basseng.

- Klosterenga park har vekket internasjonal oppsikt. Oslo skylder kunstneren Bård Breivik og lokale ildsjeler en stor takk for å ha holdt liv i denne ideen så lenge. Klosterenga park kom til som en del av Miljøbyen Gamle Oslo tidlig på 90-tallet,og har utviklet seg i rykk og napp siden da. Byrådet er veldig glade for at vi endelig innfrir forventningene om å lage en flott park her midt i byen. Det blir et veldig fint sted å besøke, sier byråd for kultur, idrett og frivillighet Omar Samy Gamal.

Noen av steinelementene er kunstneriske uttrykk fra ulike kulturer, og målet er at denne kunsten skal bidra til økt respekt for hverandres kultur. Klosterenga park skal tilby alle et grønt bymiljø av høy kvalitet tilrettelagt for rekreasjon og kunstopplevelser og får i tillegg ny turvei, flere møteplasser og bedre belysning.

Tverretatlig samarbeid

Prosjektet er et samarbeid mellom Vann- og avløpsetaten, Bymiljøetaten, Kulturetaten, Bydel Gamle Oslo og Byantikvaren.Lokale krefter som Klosterengas Venner har vært viktige bidragsytere.

- Vi er svært fornøyde med at anbudspapirene nå går ut, og at arbeidene med parken kan starte til våren. Dette er et viktig område for beboerne i Gamlebyen, men vil også bli et område for hele Oslo. Parken er mye brukt i dag, og bekkeåpningen, mer kunst og opparbeidet parkområde betyr mye, og viser at byrådet satser på Oslo indre øst. Tusen takk, sier Gerd Bånerud, styreleder i Klosterengas venner.

Fakta

Kostnad

Omtrent 150 millioner kroner.

Fremdrift

Planlagt byggestart for parken er våren 2021. Ferdigstillelse av prosjekt 1 er satt til høsten 2022. Ferdigstillelse av Klosterenga Park er delt inn i to prosjekter. Prosjekt 1 har fått rammetillatelsen og oppdraget er lyst ut i markedet. Det vil realisere 75 prosent av parken. Prosjekt 2 påbegynnes når det er avklart hva som skjer med Fengselstomta.

Historikk:

  • Arbeidet for å få dette til, har pågått i snart 30 år.
  • Prosjektet vil bidra til å fullføre Bård Breiviks åndsverk med et 750 meter langt kunstnerisk stilisert utformet bekkeløp, der nye kunst - og steinelementer formgir hele bekkeløpet. Prosjektet tilpasser seg det eksisterende anlegget på Klosterenga, og enkelte skulpturer der får en ny plassering.
  • I tillegg skal det lages tre nye skulpturer til prosjektet, formgitt av Kristian Blystad: Grotten, Vannkonglen og Sluttsluket (Prosjekt 2). Skulpturene er finansiert med støtte fra Sparebankstiftelsen DNB.
  • Når Hovinbekken åpnes, får man også et helt nytt økosystem med fisk, planter og dyr i området. Prosjektet skal bare bruke stedsbudne vekster fra Oslo-floraen.
  • Kulturetaten skal inngå avtale med Johansen Monumenthuggeri AS som skal tilvirke steinen til parken (til bekken, benker, terskler etc.). Johansen Monumenthuggeri har blant annet vært med å bygge/legge stein på Operaen, biblioteket i Alexandria og skulpturen foran nye Deichman i Bjørvika. Kunstner Kristian Blystad har også vært involvert i deres prosjekter ifm. byggingen av Operaen og biblioteket i Alexandria.
  • Prosjektet vil også benytte seg av gjenbruksstein til møblering og utformingen av parken. Noe er stein som har ligget på lager, eller som Bård Breivik har skaffet seg tidligere. Det skal skrives bok om Klosterenga park som skal gis ut av Orfeus forlag.

Mer informasjon om Klosterenga Park.

Kontakt:

Vann- og avløpsetaten

Synnøve Bjerkestrand Halle, prosjektleder Klosterenga.
Telefon: 960 43 083
E-post: synnøve.halle@vav.oslo.kommune.no

Mediehenvendelser til byrådsavdelingene

Pressevakt
Telefon: 992 89 090 (kun taleanrop, ikke SMS)
E-post: media@byr.oslo.kommune.no