Helse og omsorg

Leverandørkonferanse for drift av sykehjem

Byrådet i Oslo vil konkurranseutsette fire sykehjem. Onsdag 17. januar arrangeres leverandørkonferanse på Rådhuset.

Pressemelding / Publisert: 15.01.2024

Av Byrådsavdeling for helse

Et eldre par på Lindeberghjemmet.
– Det viktigste for byrådet er at eldre får trygg og verdig omsorg, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg. Bilde: Nikolai Kobets Freund / Oslo kommune.

– Det viktigste for byrådet er at eldre får trygg og verdig omsorg og pleie når de trenger det, og at den er av høy kvalitet. Nå er vi en situasjon hvor vi vet at vi bli flere eldre og færre i yrkesaktiv alder fremover, og vi må ta alle gode krefter i bruk. Da må vi ha et samarbeid mellom offentlige, ideelle og private aktører. Leverandørkonferansen kan bidra til nyskapende løsninger som gir en bedre eldreomsorg, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

Hovedtemaet for konferansen er hvordan få til innovasjon i anskaffelsen.

Innen 1. mars skal Sykehjemsetaten levere en liste over forslag til hvilke sykehjem som kan konkurranseutsettes.

Byrådet skal deretter ta stilling til Sykehjemsetatens anbefaling og beslutte hvilke sykehjem som skal over i privat drift.

– Nå ønsker vi å få innspill til hvordan konkurransen kan gjennomføres for å sikre best mulig kvalitet i tjenestene, samtidig som vi får fleksibilitet og innovasjon i offentlige kontrakter. Jeg er veldig glad for at hele 16 ulike leverandører og interessenter har meldt seg på, sier byråd for helse Saliba Andreas Korkunc (H).

Andre tema under konferansen blir bruk av personellressurser, digitale løsninger, organisering, arbeidstidsordninger og kompetanse.

Konferansen arrangeres onsdag 17. januar i Rådhuset kl. 13.00-16.00.

Pressekontakter

for byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun
Telefon