Helse og omsorg

​​Fire sykehjem skal konkurranseutsettes i Oslo​

Byrådet ber Sykehjemsetaten foreslå hvilke kommunale sykehjem som kan egne seg for konkurranseutsetting. ​

Pressemelding / Publisert: 21.12.2023

Av Byrådsavdeling for helse

Sykepleier holder hånden til en eldre menneske som sitter i en stol.
Det nye byrådet i Oslo ønsker en eldreomsorg med høy kvalitet der alle gode krefter tas i bruk. Bilde: Daniel Stubsjøen / Oslo kommune.

Det nye byrådet i Oslo ønsker en eldreomsorg med høy kvalitet der alle gode krefter tas i bruk, og dette inkluderer også tjenester fra private og ideelle aktører. I forrige uke ble forbudet mot konkurranseutsetting av sykehjem opphevet. Nå starter arbeidet med å finne sykehjem som egner seg for å drives av private og ideelle aktører.

— I dag ber vi Sykehjemsetaten om å sette i gang en prosess som skal ende opp med at de i begynnelsen av mars 2024 leverer en liste over seks sykehjem som kan egne seg for konkurranseutsetting sier helsebyråd Saliba Andreas Korkunc.

Byrådet vil deretter velge hvilke fire av disse som skal konkurranseutsettes.

Skal involvere de ansatte

I oppdragsbrevet ber byrådet Sykehjemsetaten om å sette ned en partssammensatt arbeidsgruppe, med deltakere fra organisasjonene som representerer flertallet av de berørte arbeidstakerne, vernetjenesten samt arbeidsgiver. Arbeidsgruppen skal utarbeide objektive kriterier for utvelgelsen, og deretter lage en liste basert på de objektive kriteriene.


"Det er viktig for byrådet at dette blir gjort på en skikkelig måte som ivaretar de ansatte. Oppdraget skal gjennomføres i nært samarbeid med tillitsvalgte."
Saliba Andreas Korkunc.

Vil invitere mulige leverandører til en konferanse 17. januar

— På nyåret vil Byrådsavdelingen for helse arrangere en leverandørkonferanse slik at vi kan informere aktuelle virksomheter om prosessen og veien videre, og få innspill til konkurransegrunnlaget, avslutter Saliba Andreas Korkunc.

Les oppdragsbrevet til Sykehjemsetaten (eInnsyn).

Pressekontakter byråd for helse, Saliba A. Korkunc

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun
Telefon