Helse og omsorg

Opphever forbudet mot konkurranseutsetting av sykehjem

Det forrige byrådet innførte et forbud mot konkurranseutsetting av sykehjem i Oslo. Nå sørger det nye byrådet, og det borgerlige flertallet i bystyret, for at det igjen blir tillatt å konkurranseutsette sykehjem i Oslo.

Pressemelding / Publisert: 14.12.2023

Av Byrådsavdeling for helse

En beboer får hjelp av en pleier.
– Kommunen kan ikke løse alle utfordringene i eldreomsorgen alene, sier helsebyråd Andreas Saliba Korkunc. Bilde: Daniel Stubsjøen / Oslo kommune.

– Det viktigste for byrådet er at eldre får trygg og verdig omsorg og pleie når de trenger det, og at den er av høy kvalitet. Ikke om det er kommunen, private eller ideelle som driver sykehjemmet. Nå er vi en situasjon hvor vi vet at vi bli flere eldre og færre i yrkesaktiv alder fremover. Da må vi ta alle gode krefter i bruk. Det er mer enn nok av oppgaver i eldreomsorgen for alle, sier byrådsleder Eirik Lae Solberg (H).

– Vi trenger et større mangfold i eldreomsorgen, der det er kvalitet og ikke ideologiske skylapper som er førende, sier byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc (H).

I Oslo er det 39 sykehjem. 35 av dem er langtidshjem, mens fire er helsehus. 24 sykehjem drives av kommunen, mens 15 drives av ideelle. Når byrådet fjerner forbudet mot konkurranseutsetting av sykehjem, vil det kunne åpne opp for nye ideer og mer innovasjon.

– Kommunen kan ikke løse alle utfordringene i eldreomsorgen alene. Vi trenger et større mangfold som kan bidra til å tenke nytt på dette området, og her tror vi både private og ideelle har svært mye å tilføre, sier Saliba Andreas Korkunc.

Bystyret vedtok i sitt møte 13. desember å be byrådet om å gjennomføre konkurranseutsetting av inntil fire sykehjem i 2024. Byrådet ble også gitt fullmakt til å avgjøre hvilke sykehjem som skal konkurranseutsettes. Byrådet kommer tilbake med mer informasjon om oppfølging av dette vedtaket.

Pressekontakter

For byråd for helse, Saliba Andreas Korkunc

Tuva Otterlei Blikom og Tonje Bruun
Telefon