Helse og omsorg

Kreftkoordinatorene i gang med pakkeløpet

Bydelens to kreftkoordinatorer er godt i gang med å kartlegge og implementere pakkeforløpet for kreft.

Aktuelt / Publisert: 10.08.2022

Av Bydel Frogner

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
Kreftkoordinatorene i Bydel Frogner. Foto:R.Heggem
Kreftkoordinatorene i Bydel Frogner. Bilde: R.Heggem.

Marjo Riikonen og Oddfrid Nesse er bydelens kreftkoordinatorer.

Marjo er nyansatt i år, mens Oddfrid har vært i stillingen siden 2012. Sammen utgjør de kreftkoordinatortjenesten for Bydel Frogner.

Pakkeforløpet for kreft skal implementeres nå i høst og de er begge godt i gang med å kartlegge behov og rehabilitering i bydelen, etter at spesialisthelstjenesten har gjort sitt kartleggingsarbeid.

I tillegg er de på hjemmebesøk og har veiledningssamtaler.

- Det er svært meningsfylt arbeid, sier Oddfrid, for dagene er så varierte. Det kan være to innbyggere med nøyaktig samme diagnose, men med helt forskjellige behov og vi skal møte dem begge to med den bistanden de trenger. Man kommer så tett på folk og det er veldig meningsfylt.

Også for pårørende

Både Marjo og Oddfrid kommer fra spesialisthelstjenesten og har mye erfaring med denne type arbeid.

- det er alltid noe å bidra med, selv om situasjonen for den syke alltid er vanskelig. Men vi finner alltid ressurser som kan bidra for den syke, på ett eller annet nivå. Vi spiller på den enkeltes ressurser – hos pasienten selv og rundt pasienten, forteller Marjo. Vi er aldri problemfokusert, for det er alltid noe å bidra med.

Kreftkoordinatorene er ikke bare til for den kreftrammede, de bistår også pårørende.

- de pårørende er også rammet og trenger veiledning og ressurser, forklarer Oddfrid. Og vi hjelper til med å kartlegge alt fra økonomiske rettigheter til treningstilbud. Det er mange tilbud for denne gruppen, både den syke og de pårørende, men mange vet ikke om det, fordi de står i en ny livssituasjon.

Mange tilbud

Typer tilbud:

Trening i Oscarsgate 36 en dag i uken – med instruktør

Dagbehandling ved Lovisenberg sykehus, lindring og livshjelp

Pusterommene på sykehusene

Kurs – mange hos hos kreftforeningen

Rehabiliteringsopphold v/Montebello og Catosenteret.

Oddfrid og Marjo ønsker at innbyggerne i bydelen skal vite om dem, slik at de som trenger det kan henvende seg til dem.

Marjo: 94005668 innenfor arbeidstid

Oddfrid: 99441287 innenfor arbeidstid

Felles epost: kreftkoordinator@bfr.oslo.kommune.no