Vann og avløp

Høy lønns- og prisstigning gir merkostnader for ny vannforsyning

Samfunnet er preget av ekstraordinær prisstigning. Dette får også store konsekvenser for bygg- og anleggssektoren.

Pressemelding / Publisert: 31.03.2023

Av Vann- og avløpsetaten

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

For prosjektet "Ny vannforsyning i Oslo" er kostnadsveksten per i dag beregnet til å utgjøre 3,5 – 3,7 milliarder kroner, utover de midlene som allerede er avsatt til å håndtere den normalt forventete prisveksten.

– De siste to årene har vi sett den høyeste prisstigningen på flere tiår. Bakteppet er uroen i verdensøkonomien. Det rammer bredt, også i gjennomføringen av ny vannforsyning til Oslo. Lønns- og prisstigningen er utenfor vår kontroll og vil gi merkostnader. Det skulle vi gjerne vært foruten, sier Anna Maria Aursund, direktør i Vann- og avløpsetaten.

Lønns- og prisveksten i prosjektet var anslått til å være tre prosent hvert år. Statistisk sentralbyrås kostnadsindekser for bygg viser at kostnadene i anleggsprosjekter har økt med mer enn 25 prosent bare for årene 2021 og 2022. Kostnads- og styringsrammen for prosjektet blir regulert årlig, basert på den faktiske lønns- og prisstigningen det enkelte år, i tråd med Oslo kommunes retningslinjer for dette.

Fakta om prosjektet

  • Prosjekt Ny vannforsyning til Oslo skal sikre Oslo en fullgod reservevannforsyning. Prosjektet er nødvendig for innbyggernes liv og helse, for Oslo er i dag i stor grad avhengig av en kilde til drikkevann – Maridalsvannet.
  • Oslo kommune ved Vann- og avløpsetaten bygger nå vanntunnel fra Holsfjorden til Oslo, nytt renseanlegg og nytt nett for distribusjon av vann ut i byen.
  • Les om prosjektet her.

Pressekontakt

Vann- og avløpsetaten

Kommunikasjonsleder prosjekt Ny vannforsyning Oslo, Gro Haldis Elden

Mobil: 99 47 56 86

E-post: gro.elden@vav.oslo.kommune.no