Helse og omsorg

Gode resultater fra bydelens covid-tilbud

Frisklivssentralens covid-19 mestringskurs kan vise til svært gode resultater. Christoph Franzen Rekdal havnet i rullestol etter en covidinfeksjon, og fikk plass på bydelens mestringskurs. – Jeg føler meg som et nytt menneske nå.

Aktuelt / Publisert: 01.09.2023

Av Bydel Søndre Nordstrand

Chistoph Franzen og Sigmund Børresen snakker sammen på Holmlia torg
Christoph Franzen Rekdal (til venstre) er svært fornøyd med mestringskurset, ledet av Sigmund Børresen. Bilde: Turid Edvardsen / Bydel Søndre Nordstrand.

Så mange som 20 prosent kan slite med senskader etter å ha vært smittet av covid-19. Christoph Franzen Rekdal (33), bosatt i bydelen, er en av dem. For nesten to år siden ble han rammet av covid, og fikk en kraftig sykdomsreaksjon.

– På mitt dårligste satt jeg i rullestol. Jeg hadde veldig lite energi, og mye smerter i beina. Jeg kunne kanskje klare gå 100 meter med krykker, på en god dag, forteller Christoph.

Måtte sykemeldes

Jobben som lærer i matte og fysikk på Blindern videregående måtte han sykemeldes fra. Etter en rehabiliteringsperiode på Unicare FRAM, hvor han fikk hjelp til å komme seg ut av rullestolen, var han tilbake i bydelen. Fortsatt sykemeldt fikk han tilbud om mestringskurs i regi av Bydel Søndre Nordstrands Frisklivssentral. – Mestringskurset var veldig viktig for meg. Jeg ble sett og forstått, og tatt på alvor, sier han.

Tilbudet omfatter kartlegging, helsesamtaler, temasamlinger og tilpasset gruppetrening ledet av fysioterapeut og helse- og treningsfysiolog.

God hjelp fra Frisklivssentralen

– Rehabiliteringsprosessen hadde jeg ikke klart alene, forteller Christoph. – Jeg fikk drahjelp til komme meg ut av huset, og veiledning om trening. Når man har vært så dårlig er det vanskelig å vite hvor mye man skal pushe seg selv. En annen positiv ting med tilbudet har vært å møte andre i samme situasjon om meg. Å få en arena hvor jeg kunne dele erfaringer med andre som opplever det samme. Dette nettverket har gjort at jeg ikke har følt meg så alene.

Christoph ser i bildet og smiler
Christoph anbefaler bydelens mestringskurs. Bilde: Turid Edvardsen / Bydel Søndre Nordstrand.

Anbefaler bydelens tilbud

Etter en lengre periode som deltaker på bydelens covid-tilbud er nå Christoph tilbake i 70 prosent stilling. Han anbefaler alle andre som sliter med senplager etter covid-19 om å kontakte bydelens Frisklivssentral.

–– Jeg føler meg som et nytt menneske nå! Jeg vil absolutt anbefale å benytte seg av Frisklivssentralens tilbud. Det har vært en utrolig stor hjelp for meg, og jeg vet ikke om jeg hadde klart det uten dem, i alle fall ikke så fort som jeg klarte det nå.

Store mørketall

Det er store mørketall med tanke på senplager etter covid-19.

– Det kan være så mange som 10-20 prosent som sliter med senplager etter covid-19, og de kan ha nytte av bydelens tilbud. Derfor vil vi at flere får kjennskap til tilbudet vårt, forteller Sigmund Børresen, fysioterapeut og gruppeleder for bydelens covidtilbud.

– Mange har behov for langvarig tverrfaglig rehabilitering, og der kan vi være et bindeledd mellom andre helsetjenester i tiden fremover. Vi er ofte de første menneskene denne pasientgruppen møter, og Frisklivsentralen sitt tilbud er kanskje et av få tilbud denne gruppen har.

Gjennom mestringskurs og individuell oppfølging har de veiledet mange til å takle symptomene sine bedre. – Økt forståelse av symptomene og veiledning gir flere håp om en bedre hverdag og tilfriskning, forteller han.

Christoph, byråd Marte og Sigmund fra Frisklivssentralen smiler til kamera.
Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Marthe Scharning Lund, er imponert over Frisklivssentralens arbeid. Bilde: Cecilie Dahl / Bydel Søndre Nordstrand.

Finansiert av midler fra Byrådet

Bydelens tilbud er finansiert av Byrådet. Byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Marthe Scharning Lund, har vært på besøk i bydelen for å høre om mestringskurset, og fikk treffe Christoph.

– Det er fantastisk å snakke med Christoph og høre at han er tilbake i arbeid 70 prosent. For mange av oss er pandemien over, men noen lever fortsatt med ettervirkningene. Her på Holmlia er jeg imponert over nybrottsarbeidet som skjer, der bydelen hjelper folk med nye metoder.

Sigmund ser i kamera.
–Ta kontakt med oss, oppfordrer fysioterapeut Sigmund Børresen. Bilde: Turid Edvardsen.

Ta kontakt med Frisklivsentralen

I september starter nytt mestringskurs. Sigmund Børresen og Frisklivssentralen håper de i bydelen som sliter med plager etter sykdomsforløp tar kontakt.

– Vi har nådd mange, men undersøkelser gjennomført av bydelens smittesporingsteam viser at det er flere som fortsatt sliter, og disse ønsker vi å hjelpe.

Les hva andre kursdeltakere sier om mestringskurset

Dette er noen av tilbakemeldingene fra kursdeltakerne om hva kurset har betydd for dem:

  • Kvinne 48 år: «Utrolig viktig tilbud som gir håp og stor hjelp. Jeg føler meg ikke alene lenger og er utrolig takknemlig for det»
  • Mann 38 år: «Tilbudet hjelper med å forstå sykdommen, forløpet og hjelper med å utvikle tiltak som hjelper som f.eks. mindfullness og riktig energiforbruk gjennom dagen.»
  • Kvinne 45 år: «At man blitt tatt på alvor og at tilbudet anerkjenner at senfølgene etter covid-19 er reelle utfordringer for mange.»
  • Kvinne 54 år: «Jeg blir føler meg trygg, tatt på alvor og forstått. Her har jeg lært å takle situasjonen min bedre og hvordan jeg skal håndtere hverdagen.»
  • Mann 57 år: «At det er tilpasset trening og erfaringsutveksling med andre og terapeutene. At man får oppdatert kunnskap om senfølgene av covid-19, relevant forskning og planene fremover i tid for rehabilitering.»
  • Kvinne 77 år: «For meg har det betydde det mye å få kunnskap, råd, gode samtaler. Det å vite at det lys i tunellen, men at det kan ta tid. Jeg hadde ikke vært der hvor jeg er i dag uten dette tilbudet.»
  • Mann 58 år: «Med dette tilbudet fikk jeg endelig hjelp som jeg trengte både kunnskapsmessig og behandling for senfølgene av covid-19.»

Covid-19 mestringskurs:

11 ukers mestringskurs for deg som sliter med senfølger etter covid-19, eller opplever symptomer som utmattelse, tungpustethet, hjernetåke eller konsentrasjonsvansker etter en sykdomsperiode.

Tilbudet er gruppebasert og omfatter kartlegging, helsesamtaler, temaundervisning og tilpasset gruppetrening. Vi tilbyr også individuell veiledning.

Du trenger ikke henvisning fra lege for å ta kontakt.

Påmelding til:

Adresse: Holmlia senter 6. etasje (Holmliaveien 75)

Mer info på nettsiden til Søndre Nordstrand Frisklivssentral