Helse og omsorg

Bydel Søndre Nordstrand trenger fosterhjem og ventehjem

– Hvis det hadde stått en nabounge på døra som hadde trengt et sted å bo, så ville du ikke sagt nei, med mindre du virkelig ikke hadde plass. Å være fosterhjem er litt det samme. Liv (33) er fostermor i Bydel Søndre Nordstrand, og oppfordrer deg med hjerterom og husrom til å ta kontakt med bydelen.

Aktuelt / Publisert: 20.12.2023

Av Bydel Søndre Nordstrand

Vi ser bilde av et skilt, laget av et barn
Har din familie plass til en til? Bilde: Kristine Gutterød / Amedia Innholdsbyrå.

Bydel Søndre Nordstrand trenger flere fosterhjem og ventehjem. Kanskje det er deg?

– Vi søker et mangfold av fosterhjem og ventehjem, alle kan bli vurdert, både enslige og par, uavhengig av legning og etnisk og religiøs bakgrunn. Det er evnen til å gi god omsorg og trygge rammer som er avgjørende, sier Hilde, seksjonsleder for ventehjem i Bydel Søndre Nordstrand.

Bydelen kan tilby tett oppfølging til de som er interessert. Ring oss gjerne for informasjon og en uforpliktende samtale. Kontaktinformasjon finner du nederst i artikkelen.

Informasjonsmøter

I januar arrangerer vi informasjonsmøter for deg som er interessert i å vite mer, både fysisk møte på bydelshuset og digitalt møte. Det er helt uforpliktende, og du kan stille de spørsmålene du selv lurer på.

Møte hos Søndre Nordstrand barneverntjeneste

 • Torsdag 11. januar 2024 kl. 18:00
 • Holmliaveien 75, 6. etg. (Holmlia senter)

Digitalt informasjonsmøte

Hva er forskjellen på et ventehjem og et fosterhjem?

Forskjellen på ventehjem og fosterhjem er at ventehjem tar imot barn og ungdom i hjemmet sitt for en kortere periode, ofte på kort varsel, mens innflyttingen og livet i et fosterhjem er mer planlagt og vanligvis av lengre varighet.

Ventehjem er en lønnet fulltidsjobb, mens fosterhjemsforeldre vanligvis kan være i sin vanlige jobb. Det er likevel vanlig å bli frikjøpt i en periode.

Et fosterhjem er et privat hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Årsaken kan være vold, rusavhengighet eller andre former for omsorgssvikt, sykdom eller død hos omsorgspersoner. Disse barna trenger trygge og stabile hjem for en kortere eller lengre periode i livet.

Du kan som regel være i vanlig jobb ved siden av å være fosterhjem.

Personlige egenskaper:

De fleste fosterforeldre er helt vanlige mennesker som kan gi barn alminnelig god omsorg.

 • Egenskaper som forståelse, varme og stabilt humør er viktig
 • Høy motivasjon for å hjelpe og gi omsorg til et barn i en sårbar situasjon
 • Gode samarbeidsevner og evnen til å lytte og kommunisere godt

Livssituasjon: Alle typer familiekonstellasjoner; gifte, samboere, enslige, likekjønna partner, unge og eldre. Noen har barn, noen har voksne barn og noen har aldri hatt barn.

Men det er viktig at man har tid og overskudd til å følge følge opp et barn med behov litt utover det vanlige. Det bør derfor være rom for fleksible hverdager.

Alder: Ideelt sett bør man være mellom 25-67 år.

Språk: Man må ikke ha norsk som morsmål, vi trenger også familier med flerkulturell bakgrunn som snakker ulike språk, men familien må kunne norsk godt nok til å kommunisere godt med skole og samfunnet rundt.

Egne barn: Vi trenger fosterhjem både med og uten barn, men det er ønskelig at man har erfaring med barn, om det er med egnes eller andres barn.

Helse: Det er viktig at man har god nok helse til å ta vare på barn med tidvis omfattende behov. Det blir derfor hentet inn helseattest. Er du helt eller delvis ufør, eller har en kronisk sykdom er det ikke nødvendigvis et hinder for å bli fosterhjem. Det er den totale omsorgsevnen til familien som er avgjørende.

Bolig: Fosterbarnet bør som hovedregel ha eget soverom. Utover det blir det ikke stilt spesifikke krav til bostedet, annet enn vanlig god standard.

Alder: Barna som trenger å komme til et fosterhjem er i alle aldere mellom 0-18 år, men det er vanligvis flest barn i skolealder og oppover som har behov for et nytt hjem.

Prosessen for å bli fosterhjem

Om du ønsker å bli fosterhjem, gjør vi en vurdering med hjemmebesøk og samtaler. Du må gjennomgå obligatorisk opplæring, SOLID grunnkurs via Barne- og familieetaten, før du eventuelt godkjennes og tas i bruk som fosterhjem av barneverntjenesten i bydelen.

Familie og nære nettverk

Barneverntjenesten i bydelen skal lete i barnets familie og nære nettverk først. Om du tenker at du kan bli fosterhjem for et barn du kjenner, og som barnevernet søker fosterhjem til, ta kontakt med barneverntjenesten i bydelen der.

Støtte og veiledning

Som fosterhjem får du tett oppfølging, veiledning og støtte fra barneverntjenesten i bydelen. I tillegg tilbyr Oslo kommune Barne- og familieetaten kurs og veiledning, både individuelt og i grupper.

Kompensasjon

Fosterforeldre får grunnstøtte og utgiftsdekning. Du kan ha jobb ved siden av, men det er vanlig at en av fosterforeldrene tar permisjon den første tiden, med kompensasjon for tapt inntekt.

Kan jeg selv velge fosterbarn?

Barnevernstjenesten strekker seg langt for å koble riktig barn og familie mot hverandre. Det vil derfor tas hensyn til fosterforeldres ønsker om hvilke barn som passer inn i familien, både når det gjelder alder og eventuelle utfordringer som barnet har.

Forventes det at jeg har kontakt med barnets biologiske familie?

De fleste barn som bor i fosterhjem har samvær med foreldre, søsken og andre familiemedlemmer. Omfanget av kontakt varierer fra barn til barn.

Hvor mye må vi tilrettelegge for et barn fra en annen kultur?

Fosterfamilier skal legge til rette for at barn med annen etnisk og/eller religiøs tilhørighet kan utvikle et positivt forhold til sin egen kulturelle bakgrunn. Det forventes likevel ikke at man gjør store endringer i sitt eget liv når det kommer til mat, feiring av merkedager og liknende.

Hva er et ventehjem?

Et ventehjem er et privat hjem som er særlig egnet til å ta imot barn på kort varsel i et mindre tidsrom. Barn bor midlertidig i ventehjem fordi de av ulike grunner ikke kan bo hjemme. Her skapes det en trygg og god base inntil annen varig løsning er funnet, enten dette blir et fosterhjem, eller at barnet flytter tilbake til sine foreldre. Ventehjemmet får veiledning og verktøy til å kunne bli sterke i sin rolle, slik at de kan tilby trygge rammer til barn som trenger det.

Å være ventehjem er en lønnet fulltidsjobb.

Vi trenger hjem for barn i alle aldre

Ventehjemmet kan etter avtale ta imot barn mellom 2 til 18 år. Dette er barn med ulik bakgrunn og kultur, som alle har en fellesnevner i at de trenger trygghet og god omsorg.

Hvem kan bli ventehjem?

Som ventehjem vil dere møte gleder og utfordringer som vil engasjere faglig og menneskelig. Det er nødvendig å ha erfaring fra egne eller andres barn. Dere vil få tett oppfølging og veiledning, gjennom samtaler og verktøy for å styrke dere som omsorgsbase.

 • Det er nødvendig at en av de voksne i familien kan være hjemme på fulltid, ha sertifikat og disponere bil i arbeidsperioden.
 • Det bør være to voksne i familien som har bodd sammen i minst to år (vi åpner muligheten for kun én voksen ved særskilt egnethet).
 • God psykisk og fysisk helse (legeattest kreves ved ansettelse).
 • Egne barn skal være godt etablert på skole ved kontraktinngåelse.
 • Dere bør ikke bo lenger unna Søndre Nordstrand enn 1,5 time med bil.
 • Det må være et eget rom til ventehjembarnet.
 • Du må beherske godt norsk både skriftlig og muntlig.
 • Dere må ha tilfredsstillendende vandel (politiattest kreves ved ansettelse)

Personlig egnethet:

Et ventehjem må være beredt til å ta imot et barn i krise når en krise oppstår, og må tilby barnet varm omsorg og trygghet.

Å møte noen på en god måte i en akuttsituasjon krever trygghet på egen voksenrolle, evne til å bevare ro, samt en sensitiv tilnærming til barnet/ungdommen.

Ventehjem er en lønnet jobb

Du får arbeidsgodtgjørelse hver måned, hele året, uavhengig om det bor et barn hjemme hos deg eller ikke.

Du har også rett på utgiftsdekning, avlastning og ferie.

Om å være ventehjem:

Når du er ventehjem, er du i utgangspunktet på jobb og må være tilgjengelig.

Det varierer i stor grad hvor lenge hjemmet er i beredskap før et barn flytter inn, og hvor lenge barnet blir boende. Et opphold kan vare fra noen dager til for eksempel mange måneder, men det finnes ikke en øvre grense.

Målet er uansett å gi barna trygghet og god omsorg i påvente av at barneverntjenesten kartlegger hvilke alternativer som finnes for barnets videre omsorgssituasjon.

Oppfølging og støtte:

Om du ønsker å bli ventehjem, gjør vi en vurdering med hjemmebesøk og samtaler. Du må gjennomgå obligatorisk opplæring, SOLID grunnkurs via Barne- og familieetaten, før du eventuelt godkjennes og tas i bruk som ventehjem av barneverntjenesten i bydelen.

 • Du får spesialtilpasset opplæring og veiledning både før barnet flytter inn, og underveis.
 • Egen ventehjemkonsulent som veileder og som gir råd og støtte.
 • Gruppeveiledning med variert og faglig opplæring med andre ventehjem, der du kan dele erfaring med andre i samme situasjon.
 • Mulighet til å delta på barnevernstjenestens fagdager og interne kurs for faglig påfyll.
"Vi lurte på om vi var gode nok, eller om vi måtte være superforeldre for å være fosterhjem."
Liv og Stian, fosterforeldre
Vi ser et smilende par.
Stian og Liv tror flere hadde ønsket å bli fosterforeldre dersom de visste hvordan det fungerte i praksis. Bilde: Kristine Gutterød / Amedia Innholdsbyrå.

Ta kontakt med bydelen for mer informasjon.

Kontaktperson:

Anniken Løvseth

Telefon