Helse og omsorg

– Vi kan hjelpe deg som sliter med lette til moderate psykiske helseplager

Sliter du med stress, angst, depresjon eller søvnvansker? Rask psykisk helsehjelp er et gratis helsetilbud for deg som bor i Bydel Søndre Nordstrand, er over 18 år og strever med milde til moderate psykiske helseplager.

Aktuelt / Publisert: 18.12.2023

Av Bydel Søndre Nordstrand

Vi ser to smilende jenter som jobber ved Rask psykisk helsehjelp
–Ta gjerne kontakt med oss, oppfordrer Ragnhild og Anne Kristine i bydelen tilbud, Rask psykisk helsehjelp. Bilde: Turid Edvardsen / Bydel Søndre Nordstrand.

–Vi tilbyr både kurs og individuelle samtaler. Akkurat hvilket tilbud som passer for deg finner vi ut av i felleskap, forteller psykolog Anne Kristine Solhaug og kognitiv terapeut Ragnhild Haug Stømner. De er en del av det tverrfaglige teamet i Rask psykisk helsehjelp.

– Noen trenger bare noen få samtaler for å få hjelp til å håndtere livet, og kan gå raskt tilbake til jobb. Mens andre får veiledning til andre helsetjenester tilpasset deres behov, forteller de videre.

Tilbudet omfatter ikke akutte, alvorlige psykiske lidelser eller rusmisbruk.

– Vi er et forebyggende tilbud. Har du alvorlige akutte problemer, anbefaler vi at du tar kontakt med andre instanser, slik som fastlege eller legevakt, legger de til.

Tidlig hjelp

Tanken bak Rask psykisk helsehjelp er å tilby tidlig hjelp for selv å kunne mestre sine psykiske plager.

–Vi har kort ventetid hos oss. Målet er at de som tar kontakt skal få hjelp tidlig i forløpet slik at problemene ikke forverrer seg, og at man fortsatt kan hjelpe seg selv, sier Anne Kristine.

–Og, det er enkelt å komme i kontakt med oss. Man trenger ikke henvisning fra lege, men kan ringe selv, skyter Ragnhild inn. – For noen koster det litt å ta kontakt, det kan være skummelt å ringe oss. Men når noen ringer så har vi alltid tid til å lytte. Og man velger selv hva man vil si.

Egeninnsats

Behandlingen i Rask psykisk helsehjelp er basert på kognitiv terapi.

–Målet i denne behandlingsformen er å forstå sammenhengen mellom tanker, følelser, kroppslige reaksjoner og handlinger. På denne måten kan man bedre forstå kroppens psykiske reaksjoner og kunne endre atferdsmønstre. Derfor er det viktig at man er klar for å gjøre en egeninnsats for å få utbytte av behandlingen, forklarer Anne Kristine.

Tilbyr forskjellige kurs

–Vi tilbyr både individuelle samtaler og flere forskjellige kurs. Vi har kurs om lettere psykiske plager, hvor man får lære verktøy og teknikker for å håndtere for eksempel angst, depresjon og bekymring. Vi tilbyr også kurs i stressmestring. Det gir økt kunnskap om stress, og hvordan å mestre stress ved hjelp av teknikker og verktøy fra kognitiv terapi. I tillegg arrangerer vi sov godt-kurs i samarbeid med Frisklivsentralen for de som har problemer med søvnen. Vi har også veiledet assistert selvhjelp, hvor man kan jobbe på egen hånd med et internettbasert selvhjelpsprogram.

Vi ser en jente ved siden av et skilt
Rask psykisk helsehjelp ligger ved siden av Oslo Syd lokalmedisinske senter, forteller Anne Kristine. Bilde: Bydel Søndre Nordstrand.

Godt å møte andre i samme situasjon

Mange har benyttet seg av Rask psykisk helsehjelp, og er kjempefornøyde med hjelpen de har fått.

–De som har vært hos oss sier at de har fått verktøy de kan bruke selv. Det er også fint å møte andre i lignende situasjoner, det kan være en god støtte å vite at man ikke er alene om disse tankene. Og kursene våre tilbyr en trygg og god atmosfære, sier Ragnhild.

– Vi ønsker en normalisering av lettere psykiske helseplager. Det er helt vanlig å streve med nedstemthet, angst og uro og i perioder.

Mulighet for tolk

Det er mulighet for å få hjelp hvis man ikke snakker norsk.

–Man har mulighet til å bruke tolk hos oss. Og vi kan også snakke engelsk med folk. Fastlegen kan også ringe, hvis du synes det er vanskelig å ringe selv.

Bydelen blant de første som startet med RPH

Rask psykisk helsehjelp er et konsept man finner over hele Norge, men Bydel Søndre Nordstrand var blant de første som startet med dette tilbudet for drøye 10 år siden.

– Det startet som et pilotprosjekt i 2012, nå har det blitt en ordinær tjeneste i bydelen, forteller Anne Kristine. – Vi ser at dette tilbudet har god effekt, vi hjelper mange med angst og depresjonsplager, og mange gir tilbakemelding om økt livskvalitet.

De vil at så mange som mulig skal vite om dette tilbudet, og oppfordrer innbyggere som sliter om å ta kontakt.

–Mange trenger bare et kurs og noen samtaler. Det skal ikke alltid så mye til, avslutter de.

Kontaktinfo

For henvendelser, ta direkte kontakt med oss på telefon i vår telefontid.

Telefon: 91 85 78 37

Telefontid:

  • Tirsdag 09:00-11:00
  • Onsdag 12:30-14:00

Her finner du mer informasjon om Rask psykisk helsehjelp i bydelen.

«Veldig positiv tone og atmosfære på kurset. Skapte trygghet»

«Det var fint å kunne være med andre på kurset, ikke føle seg utenfor og å kunne ta av masken. Det var også gull verdt med hjemmeoppgaver (frivillig å gjøre) mellom hver gang»

«Jeg kjente meg igjen i mye av det som ble fremhevet, og har tatt i bruk noen av teknikkene. Generelt veldig bra, Takk!»

«Kurslederne var flinke og pedagogiske, og formidlet godt innholdet. Fint å møte andre med samme problematikk.»

«Fint å få ressurser til å kunne hjelpe seg selv»

«Dyktige og sympatiske kursledere»

«De praktiske rammene rundt kurset var perfekt, svært gode lokaler. Lyse og fine, god luft, og til og med servering av frukt!»