Områdesatsningene i Oslo

Fra gjengrodd skog til blomstrende parsellpark

Et uteområde på Rudshøgda har gått fra å være overgrodd til å bli en grønn oase for nærmiljøet.

Aktuelt / Publisert: 28.06.2024

Av Bydel Søndre Nordstrand

Et grøntområde med plantekasser hvor det vokser urter og planter.
Parsellparken på Rudshøgda er frodig. Bilde: Siri Sirichitr.

Rudshøgda er en del av delbydel Bjørnerud i Bydel Søndre Nordstrand. De som bor her opplever selv at dette er en del av Mortensrud. Området er kupert med småhus og boligblokker og flere grøntarealer. Men selv med flere grønne uteområder, har det ikke vært så mange møtesteder utendørs. Frittvoksende busker og vekster har ført til utilgjengelige og gjengrodde arealer.

Dette ønsket flere engasjerte innbyggere å gjøre noe med. Etter å ha snakket med andre beboere på Rudshøgda var konklusjonen at området trengte et sted for å dyrke grønnsaker og planter. Med støtte fra Oslo sør-satsingen og bydelen startet innbyggerne et omfattende dugnadsarbeid. I løpet av sommeren 2020 startet arbeidet med dyrkeplassen som etter hvert fikk navnet Rudshøgda Parsellpark. Nå i 2024 er parken fylt med plantekasser med frodige og grønne vekster.

Bedre Bomiljø med Oslo sør-satsingen

Oslo sør-satsingen er en omfattende satsing som gjennomføres fra 2018 til 2026 i Bydel Søndre Nordstrand. Satsingen er et spleiselag mellom staten og Oslo kommune, og har to områdeløft - på Holmlia og på Rudshøgda.

Gjennom prosjektet Bedre Bomiljø jobber satsingen blant annet for et bedre bomiljø på Rudshøgda. Ved å være til stede og bygge relasjoner med beboere og sameier, er målet å skape økt engasjement og deltakelse i eget nærmiljø. Innbyggere som bor i området deltar med lokalkunnskap, både under planlegging og gjennomføring av nye tiltak og prosjekter.

I 2024 utlyste Bydel Søndre Nordstrand 200 000 kroner til grønne midler. Disse midlene skal stimulere til økt miljøengasjement i bydelen ved å støtte grønne tiltak og aktiviteter. Parsellparken fikk tilskudd av grønne midler i 2022 og 2023. I tillegg har parsellparken fått Bomiljøtilskudd fra Oslo sør-satsingen, samt annen støtte til innkjøp av utstyr, planter og jord.

En grøntområdet med en gravemaskin som graver i bakken.
Før det ble parsellpark var grøntområdet gjengrodd av planter og busker. Bilde: Ida Meesker Kjerkol.

Parsellparken blir tatt vare på av Hagelaget Rudshøgda 1 og 2, og består av boligsameiene Rudshøgda 1 og 2. Deres mål er å skape et bedre bomiljø for og sammen med beboere.

Hagelaget ble etablert sommeren 2020 etter initiativ fra beboere og med hjelp fra Oslo sør-satsingen. De gjør alt fra forberedelser for sesongen, dyrking og stell av planter. De lager også utemøbler og arrangerer sosiale sammenkomster. Parsellparken er blitt en møteplass som bidrar til at naboer blir bedre kjent med hverandre og sitt nærmiljø.

En kvinne i tskjorte og jeans står under en portal til parsellparken.
Hagelaget Rudshøgda 1 og 2 har ansvaret for drift av parsellparken. Bilde: Tiril Sjursen.

Siri er leder for Hagelaget Rudshøgda 1 og 2. Hun er engasjert i arbeidet med parsellparken, og bidrar mye med mange ulike oppgaver. Hagelaget møtes for å videreutvikle parken og lage nye møbler og plantekasser. Alle medlemmene har egne kasser som de har ansvaret for selv.

"Datteren min går i Rudshøgda barnehage og de er veldig ofte på tur her og har egen kasse som de dyrker i. Det samme har Lofsrud skole."
Siri, leder for i Hagelaget Rudshøgda 1 og 2

En grønn møteplass for store og små

I nærmiljøet blir parsellparken satt pris på av folk i alle aldre, til og med de minste dyrker her. Et av målene til parsellparken er å få flere medlemmer. Hagelaget ønsker at parsellhagen skal brukes mer for sosiale sammenkomster, for eksempel nabolagsfest i parsellparken. Her skal det vokse både planter og antall grønne fingre!

Gule blomster med en humle.
Parsellparken er et godt sted både for mennesker og insekter. Bilde: Ida Meesker Kjerkol.