Politikk

Flere søker yrkesfag i Oslo

For fjerde året på rad øker andelen som søker seg til de yrkesfaglige utdanningsprogrammene i Oslo. I skoleåret 2020/2021 er det 27,3 prosent av søkerne som har søkt seg til et yrkesfag på Vg1. Byrådsleder Raymond Johansen gleder seg over tallene.

Pressemelding / Publisert: 10.03.2020

Av Byrådslederens kontor

Artikkelen er mer enn ett år gammel.

– 500 flere fremtidige fagarbeidere søkte seg til yrkesfag i år enn hva som var tilfellet for fire år siden. I 2016 var det i overkant av 1 av 5 søkere til Vg1 i Oslo som søkte seg til et yrkesfag. Nå ser vi at godt over 1 av 4 gjør det. Dessuten ser vi at stadig flere også søker seg til læreplass. Det er en gledelig utvikling, og også et resultat av en villet politikk, sier byrådslederen.

Byrådsleder Raymond Johansen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen utenfor en byggeplass
Byrådsleder Raymond Johansen og skolebyråd Inga Marte Thorkildsen. Bilde: Oslo kommune.

Byrådet har satset tungt på yrkesfagene i Oslo. Blant annet har byrådet lagt frem strategien Yrkesveien, med over 30 tiltak for bedre søking og gjennomføring i yrkesfagene. I tillegg er Oslomodellen for et seriøst arbeidsliv innført. Den stiller krav til andel faglærte og bruk av lærlinger hos leverandører kommunen kjøper varer og tjenester av.

–Vi har et mål om 1 av 3 søker seg til et yrkesfag. Det er et hårete mål, men nå ser vi at dette målet er innen rekkevidde, sier Inga Marte Thorkildsen, byråd for oppvekst og kunnskap.

Thorkildsen minner om det er utfordrende å rekruttere til yrkesfagene i en by som Oslo.

– Vi bor i en by hvor veldig mange har akademisk utdannelse, og vi vet at utdanningsvalg går i arv. For mange av elvene våre, og foreldrene deres, er yrkesfagene noe ukjent. Derfor må vi fortsette å løfte frem yrkesfagene, gi elevene mer praktisk læring fra tidlig alder og sørge for at det venter et seriøst arbeidsliv i andre enden. Jeg vil dessuten berømme alle rådgiverne våre og andre medarbeidere ute på skolene som står på og forteller om alle de flotte mulighetene som finnes i yrkesfagene her i Oslo, sier Thorkildsen.

Byrådslederen understreker at søking til videregående opplæring er én ting, enda viktigere er det at flere fullfører og består videregående opplæring.

– Også her ser vi at trenden er oppadgående og vi skal fortsette å jobbe for at alle de som nå har søkt seg til videregående opplæring i Oslo opplever gode skolemiljø, spennende fagtilbud og variert undervisning, sier Johansen.

– Jeg er også veldig tydelige på at de som har behov for ekstra oppfølging, om det handler om fagene eller å mestre livene sine, skal få det, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen.

Pressekontakt:

For byrådsleder Raymond Johansen: Dorthe Moe Lianes, dorthe.lianes@byr.oslo.kommune.no, mobil 917 91 491

For byråd for oppvekst og kunnskap Inga Marte Thorkildsen: Karin Steenstrup, karin.steenstrup@byr.oslo.kommune.no, Mobil: 905 64 454