Helse og omsorg

FACT Ung gir håp for ungdommer med psykiske utfordringer

I 2023 iverksetter regjeringen en opptrappingsplan for psykisk helse i kommunene og dermed også Bydel Gamle Oslo. Bydelen og Lovisenberg diakonale sykehus har siden 2021 prøvd ut FACT Ung for å hjelpe sårbare ungdommer. Prosjektet kan så langt vise til lovende resultater.

Aktuelt / Publisert: 21.10.2022

Av Bydel Gamle Oslo

Artikkelen er mer enn ett år gammel.
En gruppe mennesker står sammen for å bli fotografert, én av menneskene i gruppen er byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen.
Helsebyråd Robert Steen besøker Bydel Gamle Oslo. Bilde: Lisbeth Meidell.

Uten FACT Ung ville krisen vært større

- I Bydel Gamle Oslo ser vi at FACT Ung klarer å hjelpe ungdom som tidligere måtte ha døgnbehandling, sier direktør ved Lovisenberg Diakonale Sykehus, Tone Ikdahl. Det har vært avgjørende nå som presset er så høyt på byens fem akutte døgnplasser for psykisk syke barn og unge ved Oslo universitetssykehus.

Ikdahl presiserer at det har vært viktig å finne nye løsninger.

- Når vi jobber sammen i en felles organisering som FACT Ung ser vi at behandlingsintensiteten raskt kan trappes opp og ned etter ungdommens vekslende behov, og at ungdommen lettere kan komme i gang med livet sitt når de slipper sykehusinnleggelse. For de sykeste har vi også mulighet for å gi akuttilbud med vårt nye hjemmesykehus, og vi arbeider også for å få midler til et døgnbasert familietilbud, forteller Ikdahl.

Helsebyråden fikk innsikt i tverrfaglig samarbeid om unges psykiske helse

21. oktober besøkte byråd for helse, eldre og innbyggertjenester, Robert Steen (Ap), Bydel Gamle Oslo og Familiehuset på Grønland. Han møtte ansatte og ledere fra Bydel Gamle Oslo, NAV og Lovisenberg Diakonale Sykehus, innsikt i det tverrfaglige samarbeidet dem imellom og resultatene så langt.

- Vi setter stor pris på at helsebyråden er her og vil lytte til våre erfaringer med FACT Ung. Uten det tette og konstruktive samarbeidet mellom bydelen, NAV og Lovisenberg ville vi ikke ha sett de gode resultatene vi kan vise til så langt, sier bydelsdirektør Tore Olsen Pran.

Bydelen har stor tro på at FACT Ung vil kunne gi svar på flere av regjeringens utfordringer i opptrappingsplanen for psykisk helse. Bydelsdirektøren legger til at han er spent på å se resultatene av prosjektet mot slutten av prosjektperioden.


En gruppe mennesker sitter ved et bord og følger med på en stor skjerm foran dem. En ung mann står ved skjermen og presenterer.
Prosjektleder Hans Heli presenterer FACT Ung. Bilde: Lisbeth Meidell.

Oppfordrer til å følge med på FACT Ung

Også leder av Oppvekstkomitéen og varamedlem i bydelsutvalget i Gamle Oslo, Susanne Eliassen (SV), møtte opp på Familiehuset. Prosjektleder Heli oppfordrer både byråd og politikere til å følge med på erfaringer og kunnskap fra FACT Ung prosjektet. FACT Ung i Gamle Oslo et prosjekt som strekker seg til 2025.

- Behovet blant barn og unge for helhetlig psykisk helsehjelp er stort og vokser stadig. Vi som jobber med prosjektet håper resultatene av prosjektet vil føre til at FACT Ung vil bli en del av bydelens faste tilbud, sier Heli.

De viktigste grunnene til at bydelen ønsker å satse på FACT Ung kan per i dag oppsummeres på følgende måte:

  • FACT Ung er en helhetlig tjeneste til sårbar ungdom med psykiske lidelser. Den kombinerer kompetanse og struktur fra spesialisthelsetjeneste med tilgjengelighet og ressurser fra bydelen.
  • FACT Ung er rettet mot en del av ungdomspopulasjonen som ofte kan ha behov for døgnbehandling i psykisk helsevern. I løpet av ett års drift og behandling av 29 ungdommer har det kun vært behov for ett døgn med innleggelse.
  • FACT Ung er organisert på en slik måte at bydelens tjenester og spesialisthelsetjenesten samhandler langt enklere. Dette ser man særlig i samarbeidet med bydelens barnevernstjeneste. Det er til stor nytte når det kommer til behandling og oppfølging av ungdom som har behov fra både spesialisthelsetjenesten og barnevernet.
  • FACT Ung er en tjeneste med en konkret tilnærming til sosiale forskjeller i helse. Man tar på alvor at helsetjenestene ofte ikke blir tatt i bruk av innbyggere fra lavere sosiale lag. Teamet tilpasser behandlingen og oppsøker familier og ungdom som av forskjellige årsaker ikke klarer å benytte seg av eksisterende tjenestetilbud.

Mer fakta om FACT Ung nasjonalt