Helse og omsorg

Tøyenhelsa, et mer tilgjengelig helsetilbud

I januar 2024 åpnet Tøyenhelsa. Bydel Gamle samlet tjenester for foresatte, barn og unge på Tøyen. Et par måneder har gått siden innflytting. Hvordan sikrer vi inkluderende og tilgjengelige tjenester?

Aktuelt / Publisert: 22.03.2024

Av Bydel Gamle Oslo

Befaring på Tøyenhelsa etter innflytting
Befaring på Tøyenhelsa i mars 2024. Bilde: Lisbeth Meidell.

Det skal være enkelt å finne fram

Bydelen legger vekt på at å komme hit til Tøyenhelsa skal oppleves som enkelt, inkluderende, trivelig og mest mulig sømløst.

Tjenestedesigner Live har vært med fra start og jobbet med å involvere både ansatte og innbyggere for å fange opp innbyggernes behov. Arkitektur- og designhøyskolen i Oslo (AHO) var en viktig samarbeidspartner i starten av prosessen. Målet har vært å gi innbyggerne en god opplevelse i møte med bydelens helsetjenester.

"- Nå har Tøyenhelsa vært åpen et par måneder. Både ansatte og innbyggere har erfart hvordan lokalene fungerer i praksis. Det er nyttig når vi skal forsikre oss om at innbyggerne faktisk finner fram."
Tjenestedesigner i Bydel Gamle Oslo, Live M. Langmoen Kvelland
Resepsjonen på Tøyenhelsa.
Resepsjonen på Tøyenhelsa. Bilde: Lisbeth Meidell.

Etter flere måneder med intens jobbing observerer vi både entusiasme og utålmodighet blant ansatte.

Mye er på plass, men noen skilt mangler fortsatt og enkelte steder ser både bydelen og samarbeidspartner Try Råd behov for justeringer. Camilla Torp Iki, rådgiver i Try forteller at deres mål er at besøkende opplever Tøyenhelsa som en inkluderende og tilgjengelig plass, hvor de møter på god informasjon i bygget, sømløs manøvrering mellom ulike områder og tjenester, samt en hyggelig atmosfære gjennom ulike faste dekor-elementer.

Skiltene på Tøyenhelsa er utformet i tråd med Oslo kommunes design.
Skiltene på Tøyenhelsa er utformet i tråd med Oslo kommunes design. Bilde: Lisbeth Meidell.

Har involvert ansatte, innbyggere og studenter for å finne gode løsninger

Allerede høsten 2022 samarbeidet bydelen med så mange som fjorten tjenestedesignstudenter ved AHO, med den nye Tøyenhelsa som case. Danielsen forteller at studentene har brukt spennende metoder som har skapt engasjement i bydelen. Ikke minst, har de kommet med forslag til løsninger som er annerledes enn det bydelen selv har utviklet.

Danielsen er opptatt av at vi kontinuerlig må utvikle bydelens tjenester og oppfordrer innbyggere som besøker Tøyenhelsa til å gi oss innspill til forbedringer.

"Bydelen har som mål å sikre mer tilgjengelige og helhetlige tjenester av høy kvalitet, det sikres ved å involvere ansatte, innbyggere og andre samarbeidspartnere i utviklingen av tjenestene."
Prosjektleder Tøyenhelsa, Atle André Danielsen