Helse og omsorg

Innovasjon; slik jobber Gamle Oslo

Bydel Gamle Oslo prioriterer innovasjon som ett av sine viktigste strategiske grep. Fremtidige velferdstjenester krever nye løsninger. Les vår innovasjonsplattform nedenfor.

Aktuelt / Publisert: 27.05.2024

Av Bydel Gamle Oslo

Utekontakaten tester ut en ny applikasjon på mobil.
Bilde: Bydel Gamle Oslo.
"Innovasjon er en integrert del av måten vi jobber på, for å møte innbyggernes behov. Over tid har vi klart å bygge en innovasjonskultur i bydelen; det har vært krevende, gøy og helt nødvendig."
Direktør for Innovasjon og utvikling Bydel Gamle Oslo, Miljana Frostad

Bydel Gamle Oslo definerer innovasjon slik:

  • NYTT for Gamle Oslo
  • NYTTIG for innbyggere eller ansatte
  • NYTTIGGJORT når det er tatt i bruk gir verdi for innbyggere eller ansatte

Et samfunn i endring krever nye løsninger i raskt tempo

Innbyggernes behov forandrer seg, byen og samfunnet utvikler seg. Offentlig sektor blir utfordret ved at færre er i jobb og skatteinntektene blir lavere. Samtidig gir ny teknologi nye muligheter i raskt tempo.

I dette dynamiske landskapet jobber Gamle Oslo med innovasjon. Vi tester ut nye løsninger basert på innsikt og data. Løsningene forbedres kontinuerlig basert på målinger og tilbakemeldinger. Målet er å tilby enda bedre tjenester som gi verdi for innbyggerne.

Å styrke innovasjon er et strategisk valg

Bydelens strategiske arbeid med innovasjon startet i perioden 2018-2022 og fortsetter med full styrke. Vi har etter hvert bygget opp et sterkt kompetansemiljø innen innovasjon. Det betyr at innovasjonsmetoder, design og utvikling av tjenester, digitalisering, prosess- og endringsledelse er lett tilgjengelig for bydelens ledere og medarbeidere. De får relevant bistand raskt og rimelig.

Her kan du lese Bydel Gamle Oslos innovasjonsplattform.

"Det er givende å jobbe med kollegaer som jakter på forbedringer og tester nye løsning, sammen med innbyggere og andre samarbeidspartnere."
Miljana Frostad

Veien videre

Innovasjonsarbeidet i bydelen har i stor grad vært organisert og finansiert via prosjekter. Dette har bidratt til god struktur og dedikerte ressurser. Samtidig har dette gjort at nye løsninger har blitt utviklet utenfor linjeorganisasjonen. Det er ofte en utfordring når løsningene skal implementeres. Bydelen ønsker derfor i tiden framover å få testet ut nye løsninger raskest mulig i linjeorganisasjonen.